videofilm nitar

Oppdatert 22.11.2018
A+ A A-

Høy tillit til politiet

Høy tillit til politiet Foto: Frank Tverran

Innbyggerne i vårt nye, store politidistrikt har høy tillit til politiet, viser den årlige undersøkelsen. 85 % av de spurte i distriktet svarer at de har høy eller svært høy tillit til politiet. Det er en økning på 8% fra 2016.

Politidirektoratet har siden 2004 gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse som kartlegger og beskriver innbyggernes oppfatninger av politiet. Den avdekker befolkningens tillit til politiet, opplevelse av trygghet, bekymring for kriminalitet og oppfatninger av politiets arbeid innenfor flere områder.

Undersøkelsen viser også at 95 % av de som bor i Sør-Øst føler seg trygge der de bor og ferdes.

De områdene hvor inntrykket er mindre bra med hensyn til å håndtere utfordringer, er tyveri på offentlig sted og trakassering/svindel på nett.

 
Kontakt med politiet

I undersøkelsen blir de som har vært i kontakt med politiet spurt om hvor fornøyde de var med sitt møte med politiet. De som var mest fornøyde hadde vært i kontakt med politiet av praktiske årsaker (for eksempel søkt om pass) eller de hadde vært stoppet mens de kjørte bil. De som var minst fornøyde hadde levert anmeldelse. Årsaken til oppgitt misnøye var opplevelsen av at politiet ikke ga tilstrekkelig hjelp, og følelsen av at saken ikke ble tatt alvorlig nok.

Likevel har andelen økt som svarer at de har et meget eller ganske godt inntrykk av at politiet har vært klare og tydelige økt. Det gjelder også opplevelsen av politiet evnet til å bidra med tilstrekkelig informasjon og hjelp, og at man føler at man blir tatt alvorlig.

Årets undersøkelse ble gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Politidirektoratet i september/oktober 2017.

Undersøkelsen sier ingen ting om hva innbyggerne i mindre geografiske områder mener.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20