RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 14.10.2019

Stilling ledig

:

Leder

Leder (34)

Svelger vi agn og søkke?

(Leder) I stedet for å bevilge mer penger til Ringeriksbanen og E16 fordi det behøves mer planlegging, fjernes det over en halv milliard som allerede var på plass.

Tullebyen Hønefoss

(Leder) Det er ikke ofte jeg blir så oppgitt at jeg klasker hånda i panna. Men Mette Stenersen har fått meg til akkurat det.

En varm potet

(Leder) Hønefoss skole, første gang i bruk som skole i 1891, har blitt en varm potet for våre lokalpolitikere.

Skattelistene er avisenes klikkhorer

(Leder) Vi har i dag full åpenhet om hvor mye den enkelte betaler i skatt og har i netto inntekt og netto formue. Enkelte aviser forsøker å rettferdiggjøre samlelister med "åpenhet".

Hvem må gi seg?

(Leder) Det er helt åpenbart en grense for hvor mange spisesteder som kan drive lønnsomt i en liten by som Hønefoss.

Rasfare og andre farer

(Leder) Det har alltid vært store og små steiner i den bratte skrenten opp mot Mørkgonga. Skulle en litt stor stein rulle nedover, ropte vi et "pass opp for stein" til de som måtte komme bak.

Abbonér på denne nyhetsmatingen