annonse web

torsdag, 17 august 2023 12:32

Det hoper seg opp

Det er mye løst tømmer og annet som driver nedover elva om dagen. Det er derfor folk blir advarrt mot både bading og båtliv.

torsdag, 17 august 2023 10:15

Ny kjøreskole

Gunnar Ørholm er daglig leder og innehaver av det nyregistrerte Ørholm transport og trafikkopplæring. Formålet er oppgitt til å være "Trafikkskole/kjøreskole". Dette er et enkeltpersonsforetak.

torsdag, 17 august 2023 09:46

NVE: Flomtoppen er nådd

Flomtoppen er nådd, men NVE sier at vannstanden fortsatt vil holde seg høy i mange dager fremover.

Tirsdag 15. august smalt aller siste sprengsalve i nordgående løp i den nye Sollihøgdtunnelen.

tirsdag, 15 august 2023 17:12

To nye fastleger i Ringerike

Etter å ha vurdert å øke kapasiteten på eksisterende fastleger og utlyst fastlegehjemler, fikk Ringerike kommune ingen respons.

tirsdag, 15 august 2023 08:37

At han våger!

(Leder) Vi trodde ikke Stortingspresident Masud Gharahkhani hadde våget seg på besøk til Hønefoss så raskt etter valgløftene fra forrige valg.

mandag, 14 august 2023 08:50

Bruene er åpne igjen

I en trafikkmelding fra Statens Vegvesen er det opplyst at brua over fossen i Hønefoss vil være stengt fram til klokka 23.00 mandag 14.8.23, men at denne sluttiden kan bli endret.

Og den ble endret, for nå er begge bruene åpne.

Har eiendommen din hekker og busker ut mot gang- og sykkelveg? Da er du ansvarlig for å klippe.

lørdag, 12 august 2023 21:10

Flombilder fra lørdag 12.8.23

Her er noen bilder fra lørdagens flom. Alle fotos: Frank Tverran.

Her er siste ukes eiendomsoverdragelser i Ringerike kommune.

lørdag, 12 august 2023 18:14

E16 ved Kroksund oversvømt

I nordenden av Kroksund på E16 flommer nå vannet over begge kjørefelt. Det er manuell dirigering og veien er stengt i korte perioder. Man regner med at dette vil pågå til søndag ettermiddag.

fredag, 11 august 2023 14:19

Kraft Pizzeria HAR vann!

Ringerike kommune har informert om at vannet er borte i Arnemannsveien 1,3 og 5. Dette stemmer ikke. Under rehabiliteringen av Arnemannsveien 3 ble det lagt nye vannledninger og de er derfor ikke påvirket av at vannet er stengt lenger opp. Alt fungerer derfor som normalt med vann i alle kraner.

fredag, 11 august 2023 13:47

Ringmoen uten vann

På grunn av flommen blir Ringmoen uten vann fra og med fredag. Man vet ikke når vannet kommer tilbake. Det er satt opp vanntank ved gamle Ringmoen skole.

fredag, 11 august 2023 11:28

Ikke kontakt kommunen om hjemflytting!

Ringerike kommune informerer fredag morgen om at ingen kan flytte hjem ennå. Det er ingen som får tillatelse til å gå inn i evakuerte områder.
Kommunen ber om at innbyggere ikke tar kontakt angående dette, da de trenger arbeidsro for å vurdere situasjonen.
Det blir gitt en ny statusoppdatering kl.15.00

fredag, 11 august 2023 07:28

Nå stenges vannet

På grunn av flommen må vannet til Arnemannsveien 1, 3 og 5 stenges. Dette kan bli langvarig.
Dette er det gamle "Stormarkedet", det gamle kraftverket og administrasjonsbygget til Tronrud Eiendom. Her ligger det også en pizzarestaurant.

torsdag, 10 august 2023 21:25

Kvernbergsund bru stenger torsdag kveld

 

I en melding fra Ringerike kommune sies det at de torsdag kveld iverksetter arbeid for å fjerne opphopninger som har samlet seg ved brokaret til Kvernbergsund bru ("Rådhusbrua")

Dette innebærer at brua stenges i operasjonsperioden. Tidspunkt er ikke avklart.
Kommunen anbefaler sine innbyggere uansett om å planlegge alternativ rute/omkjøringsvei.

torsdag, 10 august 2023 17:25

Ras i evakuert område

I ettermiddag ved 16-tiden gikk det et ras i det evakuerte området i Nansenveien. Raset gikk nedenfor Nansenveien 18, i retning elva. Her går det små ras nesten hvert år under flommen.
Det er ingen materielle skader.
Området holdes under oppsikt.

RingeriksAvisa har ras-historikken her

Til høsten starter arbeidet med å oppruste strekningen E16 Verkevika–Toso i Jevnaker, og nå er det klart at Dokka Entreprenør AS skal utføre jobben.

Det foretas nå en umiddelbar evakuering av:
Nansenveien 14,16,18,20,32,34,36,38
Skogfaret 9
Holtebekkveien 14, 16, 18
Livveien 6, 8, 10,16, 18, 24 og 26
Møtested er Nansenveien 14, busser står klare raskt. - alle fraktes til Sundvolden Hotell.
Røde Kors og sivilforsvaret bidrar med evakuering

torsdag, 10 august 2023 12:59

Kvernbergsund bru "Rådhusbrua" stenges

Kvernbergsund bru stenges grunnet undersøkelser kl.12.50. Vi venter på Viken fylkeskommune som skal vurdere situasjonen.

Oppdatering 13.35: Kvernbergsund bru "Rådhusbrua" er åpnet igjen.

torsdag, 10 august 2023 11:27

Nils Kjetil Tronrud med nytt foretak

Navnet på foretaket er Starrato AS og Nils Kjetil Tronrud er styreleder og daglig leder.

Storelva vokser nå med 1cm i minuttet!

Flomtoppen er ventet i morgen eller natt til fredag. Det er iverksatt evakuering i Hønefoss på Benterud og Eikli. Alle hus med nær tilknytning til Storelva skal evakueres.

Denne meldingen er sendt ut: 

Alle hus skal evakueres som er i nær tilknytning til Storelva. Vi ber folk redde det som er av verdier og sikre eiendommene sine. Deretter må dere forlate husene deres. De som ikke klarer å evakuere på egen hånd må ta kontakt med nødetatene eller Ringerike kommune.

Hvis du ikke har mulighet for privat inkvartering, er Klækken hotell åpent for evakuerte innbyggere.

Alle innenfor blå skravering skal evakueres:

evakueringskart

onsdag, 09 august 2023 10:13

Deler av Sokna isolert

Deler av Sokna er isolert. Grunnen er at Riksvei 7 er stengt mellom rundkjøringen nord for brannstasjon og fram til rett sør for avkjøringen Barnås bru. I tillegg er fylkesvei 280 ved nye Kvernollen bru stengt grunnet oversvømmelse.

Det var Ringerike kommune som meldte om dette tirsdag kveld.

tirsdag, 08 august 2023 23:50

Nå kommer vannet!

Du synes kanskje Hønefossen ser fin ut i dag, men bare vent!

tirsdag, 08 august 2023 10:28

Ford-kvartalet før Lloyds Marked og Øya

I følge årsberetningen til Tronrud AS, hvor også Tronrud Eiendom AS omtales, heter det bl.a.:

..."Byporten sør i byen er planlagt i et omfang som likner Elveparken. Lloyds Marked og Øya vil deretter være de neste store utbygginger av næringsarealer og boliger i sentrum".

mandag, 07 august 2023 20:39

Stengt mellom Roa og Gran

Rv. 4 mellom Roa og Morstadkrysset Gran i Innlandet: Vegen er stengt i begge retninger grunnet oversvømmelse.
Omkjøring via E6.

mandag, 07 august 2023 20:36

Brennetunellen stengt

E16, Brennetunellen i Bærum er stengt i begge retninger på grunn av oversvømmelse.

mandag, 07 august 2023 15:40

Jordras ved Ådalsveien

Beboere i en bolig er evakuert etter at det har gått et jordras ved Ådalsveien på Ringerike. Ingen er meldt skadd.

mandag, 07 august 2023 06:23

To mistet lappen i Hole

UP har i løpet av søndagskvelden avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på stedet var 80 km/t. Høyeste hastighet målt var 128 km/t. 33 førere vedtok forenklet forelegg. To førere fikk sitt førerkort beslaglagt.
1 fører fikk gebyr for å benytte piggdekk utenfor sesong.

Her er siste ukes eiendomsoverdragelser. Prisrekord i Wahlstrømsgate 3A på 6,5 mill.

Side 2 av 172