annonse web

mandag, 27 desember 2021 09:54

Uke 51: 85 nysmittede i Ringerike

Det er i Ringerike bekreftet ytterligere 56 nysmittede med covid 19 (onsdag kveld til søndag kveld), i alt 85 nysmittede i uke 51.

lørdag, 25 desember 2021 13:42

Nytt medlem i kronprinsfamilien

Hunden Molly Fiskebolle er kronprinsfamiliens nyeste tilskudd. Hun er en labradoodle, tilsvarende rase som hunden de har fra før av.

torsdag, 23 desember 2021 18:36

Julehilsen fra Kongen

Hans Majestet Kong Harald sender denne hilsenen til alle ved inngangen til julehøytiden.

torsdag, 23 desember 2021 10:07

Valdresflye stenger julaften klokka 16

Fylkesvei 51 Valdresflye i Innlandet stenger julaften klokka 16, men åpner igjen noen timer 1. juledag fra klokka 12.

tirsdag, 21 desember 2021 14:15

300 nysmittede i Ringerike

Kommuneoverlegen i Ringerike rapporterer om 108 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 50, og 182 nysmittede i uke 49, i alt 300 nysmittede i uke 49-50.
Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 2104.

tirsdag, 21 desember 2021 13:49

Kåre Willoch bisatt

Deres Majesteter Kongen og Dronningen var i dag til stede da tidligere statsminister og fylkesmann Kåre Willoch ble bisatt fra Ullern kirke i Oslo.

tirsdag, 21 desember 2021 08:53

Utnevnelser til St. Olavs Orden

Hans Majestet Kongen har forfremmet hoffsjef Gry Mølleskog til Kommandør med stjerne og utnevnt leder for det kongelige sekretariat Olav Heian-Engdal til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

tirsdag, 21 desember 2021 07:45

Saga Service AS

Dette foretaket er nyregistrert og skal utføre elektriske installasjoner.

tirsdag, 21 desember 2021 07:34

Oona med fotterapi

Keiserdalen fortterapi er et nytt enkeltpersonsforetak med Oona Victoria Hallquist Keiserdalen som innehaver.

Samferdselsdepartementet har forvaltningsansvaret for forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, og sender nå på høring forslag til endring i nevnte forskrift. Det foreslås å heve bøtesatsen ved bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn fra 5 000 kr til 7 450 kr, og å oppjustere bøtesatsen for øvrige trafikkovertredelser som inngår i forskriften i tråd med konsumprisindeksen (KPI). Forslaget er begrunnet i et ønske om å øke etterlevelsen av forbudet mot mobilbruk under kjøring, og å opprettholde de øvrige bøtenes preventive og pønale effekt.

Side 5 av 427