lørdag, 14 januar 2023 09:17

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 2

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(3 Stemmer)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 2 Illustrasjonsfoto: Frank Tverran

Her er siste ukes eiendomsoverdragelser.

Kongens gate 38 (Gnr 318, bnr 113, seksjon 7) er solgt for kr 3.850.000 fra J K Utleie as og Jk Eiendom as til Stina Braathen (09.01.2023)

Vestre Ådal 453 (Gnr 277, bnr 55) er overdradd fra Solveig Idsøe til Dag Grepperud (09.01.2023)

Hengsleveien 30 (Gnr 86, bnr 571) er solgt for kr 4.400.000 fra Brede Johansen til Karoline Adele Lillebø og Daniel Løbach (10.01.2023)

Andel av Storløkkaveien 21 A (Gnr 86, bnr 180) er overdradd for kr 2.050.000 fra Linn-Katrine Hummel til Daniel Andre Åslund Schjørlien (10.01.2023)

Andel av Ådalsveien 930 (Gnr 290, bnr 25) er overdradd fra Roy Skålbones til Bente Moe Skålbones (10.01.2023)

Ullerålsgata 54 (Gnr 317, bnr 200, seksjon 10) er solgt for kr 3.200.000 fra Sandungen Eiendom as til Danijel Tesic (11.01.2023)

Haldenveien 12 B (Gnr 87, bnr 214) er solgt for kr 3.850.000 fra Sætheren Prosjekt as til Sandra Andersen og Kim Robin Rolid (11.01.2023)

Tyrimyrveien 8 (Gnr 87, bnr 573, seksjon 2) er solgt for kr 10.121.798 fra Tyrimyrveien 10 as til Skagnes as (11.01.2023)
Salget omfatter også Tyrimyrveien 10 F (Gnr 87, bnr 573, seksjon 7)

Tyrimyrveien 8 (Gnr 87, bnr 573, seksjon 4) er solgt for kr 2.000.000 fra Tyrimyrveien 10 as til Fly It as (11.01.2023)

Tyrimyrveien 8 (Gnr 87, bnr 573, seksjon 5) er solgt for kr 700.000 fra Tyrimyrveien 10 as til Svein Skogmo (11.01.2023)

Tyrimyrveien 8 (Gnr 87, bnr 573, seksjon 3) er solgt for kr 8.810.000 fra Tyrimyrveien 10 as til Opdahl Holding as (11.01.2023)

Kongens gate 38 (Gnr 318, bnr 113, seksjon 9) er solgt for kr 4.640.000 fra J K Utleie as og Jk Eiendom as til Martin Rytterager (11.01.2023)

Bjønnetråkket 17 (Gnr 300, bnr 132) er solgt for kr 450.000 fra Thorvald Kaare Lie til Peter Sveistrup og Ragnhild Tutvedt (11.01.2023)

Bjønnetråkket 15 (Gnr 300, bnr 131) er solgt for kr 450.000 fra Thorvald Kaare Lie til Peter Sveistrup og Ragnhild Tutvedt (11.01.2023)

Andel av Aureveien 48 (Gnr 160, bnr 3, fnr 10) er solgt for kr 100.000 fra Eirik Dørdal Nord til Wenche Aasen (12.01.2023)

Høgfjell 4 (Gnr 297, bnr 1) er overdradd for kr 12.500.000 fra Paal Anders Strande til Anders Odden Strande (12.01.2023)

Overdragelsen omfatter også Gnr 297, bnr 15
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 71 (Gnr 297, bnr 19)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 65 (Gnr 297, bnr 20)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 79 (Gnr 297, bnr 21)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 75 (Gnr 297, bnr 23)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 59 (Gnr 297, bnr 24)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 63 (Gnr 297, bnr 25)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 61 (Gnr 297, bnr 26)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 76 (Gnr 297, bnr 27)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 73 (Gnr 297, bnr 28)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 49 (Gnr 297, bnr 29)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 74 (Gnr 297, bnr 30)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 40 (Gnr 297, bnr 31)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 72 (Gnr 297, bnr 32)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 54 (Gnr 297, bnr 34)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 35 (Gnr 297, bnr 35)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 27 (Gnr 297, bnr 36)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 62 (Gnr 297, bnr 37)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 48 (Gnr 297, bnr 38)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 58 (Gnr 297, bnr 39)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 60 (Gnr 297, bnr 40)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 25 (Gnr 297, bnr 41)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 42 (Gnr 297, bnr 42)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 40 (Gnr 297, bnr 43)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 21 (Gnr 297, bnr 44)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 13 (Gnr 297, bnr 45)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 15 (Gnr 297, bnr 47)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 12 (Gnr 297, bnr 49)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 8 (Gnr 297, bnr 50)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 10 (Gnr 297, bnr 51)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 14 (Gnr 297, bnr 52)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 4 (Gnr 297, bnr 55)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 5 (Gnr 297, bnr 56)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 32 (Gnr 297, bnr 57)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 7 (Gnr 297, bnr 60)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 36 (Gnr 297, bnr 61)
Overdragelsen omfatter også Orreliveien 4 (Gnr 297, bnr 62)
Overdragelsen omfatter også Orreliveien 8 (Gnr 297, bnr 64)
Overdragelsen omfatter også Orreliveien 12 (Gnr 297, bnr 65)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 39 (Gnr 297, bnr 66)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 37 (Gnr 297, bnr 67)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 41 (Gnr 297, bnr 68)
Overdragelsen omfatter også Gnr 297, bnr 79
Overdragelsen omfatter også Skåpmyrveien 2 (Gnr 297, bnr 94)
Overdragelsen omfatter også Pruppeliveien 33 (Gnr 297, bnr 106)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 36 (Gnr 297, bnr 114)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 43 (Gnr 297, bnr 117)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 32 (Gnr 297, bnr 121)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 45 (Gnr 297, bnr 127)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 28 (Gnr 297, bnr 129)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 18 (Gnr 297, bnr 131)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 57 (Gnr 297, bnr 132)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 22 (Gnr 297, bnr 136)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 50 (Gnr 297, bnr 137)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 16 (Gnr 297, bnr 139)
Overdragelsen omfatter også Orreliveien 6 (Gnr 297, bnr 141)
Overdragelsen omfatter også Tosseviksetermyrene 30 (Gnr 297, bnr 143)

Hønefoss Bru 3 (Gnr 318, bnr 443, seksjon 12) er solgt for kr 2.390.000 fra Lillen Holding as til Andreas Knutsen Sæthre (13.01.2023)

Tordenskiolds gate 24 (Gnr 317, bnr 291) er solgt for kr 2.650.000 fra Tom Evensen til Holth Prosjekt as (13.01.2023)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent