lørdag, 22 oktober 2022 08:37

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 42

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 42 Foto: Nitar AS/ Frank Tverran

Eiendommer omsatt i Ringerike kommune.

Andel av Bloms gate 42 (Gnr 45, bnr 137) er overdradd fra Ole Henrik Krokstrand til Heidi Krokstrand (14.10.2022)

Holleiaveien 875 (Gnr 251, bnr 274) er overdradd fra Finn Ragnar Wilhelmsen til Line Wilhelmsen Andersen og Stig Wilhelmsen (14.10.2022)

Tonettes vei 31 (Gnr 103, bnr 317, seksjon 5) er solgt for kr 4.750.000 fra Ole Christian Stokke og Trude Øvergård til Gustav Espegren og Helene Nilsen (17.10.2022)

Nedre Nordbergveien 19 (Gnr 103, bnr 235, seksjon 20) er solgt for kr 2.800.000 fra Maren Aasheim til Christian Pjaaka (17.10.2022)

Gøtzsches gate 4 (Gnr 317, bnr 490) er solgt for kr 4.500.000 fra Lars Erik Wenner og Mette Gro Sporsheim Wenner til Andreas Lars Lennart Hellsten og Jenny Lunde Tverran (17.10.2022)

Kindsåsveien 11 (Gnr 251, bnr 113) er solgt for kr 3.700.000 fra Marius Foslien til Preben Wesetrud Huse (17.10.2022)

Gamle Ådalsvei 50 (Gnr 274, bnr 72) er solgt for kr 3.320.000 fra Liv Solveig Auchet til Andrea Holm Hagen (17.10.2022)

Andel av Osetveien 17 (Gnr 161, bnr 96) er overdradd fra Catharina Helweg Pran til Marcus Pran (17.10.2022)

Gnr 87, bnr 591 er solgt for kr 15.000.000 fra Ringerike kommune til Treklyngen Industripark as (17.10.2022)

Andel av Samsjøveien 101 (Gnr 275, bnr 19) er overdradd til Magne Raastad og Rita Hetland Raastad (18.10.2022)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 275, bnr 80
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 275, bnr 108

Gnr 274, bnr 98 er solgt for kr 1. fra Gamle Ådalsvei 66 as til Ståle Bakken (19.10.2022)

Bjerkelyveien 16 (Gnr 3, bnr 110) er solgt for kr 4.900.000 fra Olga Alexandra Holter til Terese Aarlie og Eivind Laastad Høe (19.10.2022)

Andel av Øyangen 108 (Gnr 131, bnr 47) er solgt for kr 350.000 fra Bente Gro Bakås til Bjørn Gunnar Bakås og Karin Næss Bakås (19.10.2022)

Botilrudveien 4 (Gnr 42, bnr 107) er overdradd for kr 374.020 fra Opplysningsvesenets Fond til Olga Kristine Jenssen (19.10.2022)

Malotjernveien 52 (Gnr 296, bnr 175) er solgt for kr 1.000.000 fra Arild Brekke til Hege Marie Normann Bakke og Sjur Bakke (20.10.2022)

Karibrenna 39 (Gnr 300, bnr 49) er solgt for kr 500.000 fra Elizabeth Eva Ingeborg Von Hanno Brockfield til Sunniva Siem (20.10.2022)

Andel av Holleiaveien 253 (Gnr 248, bnr 49) er overdradd fra Steffen Tangen Fossum til Ragnhild Bjørkli Fossum (20.10.2022)

Rognestein 59 (Gnr 103, bnr 83) er solgt for kr 725.000 fra Jan-Olav Haugestad til Ingunn Elisabeth Bjørkavåg og Nils Arnljot Dugstad (20.10.2022)

Vågårdsveien 138 (Gnr 92, bnr 48) er solgt for kr 3.310.000 fra Grete Bondehagen til Aasen Linjerydding as (21.10.2022)

Fuglesangveien 25 (Gnr 19, bnr 29) er solgt for kr 6.900.000 fra Katrine Rørvik til Solveig Lerstad og Robert Skillebekk (21.10.2022)
Salget omfatter også Gnr 19, bnr 35

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent