Ertternavn Fornavn Alder/fødselsår Dødsdato Begravelse
Roll Herborg 1915 240210 Jevnaker krk 4.3 kl 12:00
Sukkestad Gunnhild 1924 280210 Ringerike krem 9.3 kl 10:00
Fossum Knut Arne 1941 260210 Ullerål krk 5.3 kl 14:00
Strand Roar 1958 260210 Ringerike krem 9.3 kl 12:00
Kvernberg The Louise 86 år 270210 Olberg krk 12.3 kl 12:00
Jansen Kjell Oddvar 1935 280210 Åmot krk 11.3 kl 12:30
Skarasæther Ragna 92 år 030310 Norderhov krk 11.3 kl 12:00
Larsen Kjell Johannes 1922 060310 Norderhov krk 16.3 kl 12:00
Haukedalen Nils 1918 050310 Lunder krk 12.3 kl 12:00
Haugli Ellen Marie 1938 050310 Randsfjord krk 16.3 kl 12:00
Engen Gerd 89 år 080310 Ringerike krem 16.3 kl 12:00
Lunder Arne Olav 1920 080310 S.Høland krk 16.3 kl 11:00
Muggedal Ole Andreas 1922 080310 Haug krk 19.3 kl 14:00
Aalerud Sverre O. 1923 100310 Ringerike krem 16.3 kl 14:00
Nymoen Olga 77 år 090310 Nes krk 18.3 kl 12:00
Jensen Torleif Marinius 1927 080310 Ringerike krem 19.3 kl 12:00
Larsen Gudrun Johanne Høistad 1922 120310 Ask kap 18.3 kl 12:00
Svingerud Harald Tormod 62 år 130310 Helland kap 19.3 kl 11:00
Langset Agnes Johanne 1929 140310 Haug krk 18.3 kl 14:00
Andenæs Svein 1940 130310 Heni krk 18.3 kl 14:00
Granli Gerd 1928 160310 Hval krk 19.3 kl 12:00
Bakken Inger-Lise 1939 100310 Haugerud krk 24.3 kl 11:30
Larsen Gunnar 1943 140310 Haug krk 25.3 kl 12:00
Gulheim Sigrid 1924 130310 Jevnaker krk 19.3 kl 12:00
Engen Trond 1957 130310 Ringerike krem 23.3 kl 14:00
Viehbrock Astrid Ragnhild 1931 180310 Ringerike krem 25.3 kl 12:00
Lindstad Arvid 1925 180310 -
Nilsen Solveig 73 år 180310 Hole krk 26.3 kl 13:00
Solbakken Anders 91 år 210310 -
Karlengen Borghild 1920 210310 Ringerike krem 30.3 kl 12:00
Torgersen Valborg 1914 220310 Randsfjord krk 30.3 kl 12:00
Andersen Ivar 1918 220310 -
Barstad Øystein 1925 160310 -
Gravdahl Martha 1923 230310 Ringerike krem 26.3 kl 12:00
Wold Svein Erling 1932 220310 Norderhov krk 26.3 kl 12:00
Kornbråten Trygve 92 år 230310 Hedalen krk 30.3 kl 14:00
Martinsen Margrethe 1924 250310 -
Brustad Otto Roger 1948 250310 Ringerike krem 7.4 kl 12:00
Brørby Inger Johanne 1918 230310 Randsfjord krk 8.4 kl 13:00
Halvorsen Tor 1930 270310 Ringerike krem 8.4 kl 12:00
Baskerud Odd Terje 1944 240310 -