Felt merket - betyr at det ikke er opplysninger om seremoni.

Etternavn Fornavn Fødselsår/ Alder Dødsdato Begravelse/ Seremoni
 Fossholm Helga 89 år  290113  Ringerike krem 8.2 kl 12.00
 Sporsheim Kirsten 1932 310113 Ringerike krem 12.2 kl 12.00
Bøhlerengen Gerd-Synøve 1961 290113 Lunder krk 8.2 kl 12.00
Lien Kjell 1941 310113 Haug krk 7.2 kl 12.00
Karlsen Arvid 1922 270113 Randsfjord krk 12.2 kl 12.00
Nyhus Eivind Oddvar 1937 030213 Lunder krk 12.2 kl 12.00
Vold Turid Mette 1946 040213 Ringerike krem 14.2 kl 14.00
Hansen Liv Bøhn 1917 040213 -
Andersen Anny Ullbråthen 1920 030213 Bryn krk 13.2 kl 13.00
Hovde Else 1924 310113 Randsfjord krk 15.2 kl 12.00
Sporsheim Kirsten 1932 310113 Ringerike krem 12.2 kl 12.00
Paulsen Synnøve 88 år 060213 Haug krk Hokksund 15.2 kl 10.00
Amundsen Gunnar A 1940 060213 Ringerike krem 15.2 kl 12.00
Randen Ida 1924 310113 -
Nilsen Britt 1937 060213 Hole krk 15.2 kl 12.00
Borgersen Leif 1937 060213 Hole krk 15.2 kl 14.00
Western Nils 1928 090213 Hole krk 19.2 kl 12.00
Tandberg Arne 1953 110213 Ullerål krk 19.2 kl 12.00
Langbråten Laura 1917 070213 Nes krk 19.2 kl 12.00
Bekkedahl Bodil Ada 1925 040213 -
Larsen Olaug "Titti" Kjørnes 1923 040213 -
Evenrud Olaug 1924 130213 Lunder krk 22.2 kl 12.00
Bakke Gudrun 1932 100213 Nes krk 22.2 kl 12.00
Vorland Geir 1954 150213 Ringerike krem 22.2 kl 14.00
Johannessen Willy 75 år 130213 Ringerike krem 26.2 kl 12.00
Trondsen Solveig 1939 150213 Aurdal krk 22.2 kl 13.00
Hagen Engebret 1923 160213 Ringerike krem 22.2 kl 12.00
Auråen Helen 1924 140213 Tyristrand krk 28.2 kl 12.00
Smith-Norberg Truls 1948 130213 -
Nyhus Klara B. 1922 140213 Norderhov krk 28.2 kl 12.00
Lyngstad Osvald Arnt 1951 170213 Ringerike krem 28.2 kl 14.00
Haga Leif 1917 210213 -
Fagerås Arne 1947 210213 Lunder krk 5.3 kl 12.00
Fjeldavli Solveig 1940 210213 Ringerike krem 1.3 kl 12.000
Røising Thorvald Nils 1922 240213 Ringerike krem 5.3 kl 12.00
Nenseter Ann Kristin Myhrvold  1969 240213 Holla krk, Ulefoss 1.3 kl 11.00
Kvale Edel 96 år 220213 Fredrikstad kap 1.3 kl 10.30