Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse/Bisettelse
Sanner Odd 1929 301209 -
Larsen Arne 1970 281209 Ringerike krem 8.1 kl 12:00
Tangen Kari 1932 030110 Hval krk 7.1 kl 12:00
Werningsen Gunnvor 1926 040110 Ringerike krem 14.1 kl 12:00
Fleten John 1942 010110 Ringerike krem 12.1 kl 12:00
Frandsen Else Karin 1941 030110 Randsfjord krk 12.1 kl 12:00
Øveren Olav 1916 311209 Ringerike krem 12.1 kl 10:00
Engebretsen Ruth Evelyn 1935 040110 Ringerike krem 15.1 kl 12:00
Paulsen Ingebjørg 1928 281209 -
Hansen Roar 1933 050110 Botne krk 13.1 kl 12:30
Selseth Mildrid 1921 090110 Norderhov krk 15.1 kl 12:00
Marvin Ruth 1929 100110 Ringerike krem 19.1 kl 14:00
Nilsen Torbjørn 1931 110110 Høyenhall 15.1 kl 11:00
Bergsund Torolf 1920 090110 Nes krk 21.1 kl 12:00
Korgerud Åge 1930 120110 Jevnaker krk 21.1 kl 12:00
Kornbråten Signe Ingvarda 85 år 130110 Hedalen krk 22.1 kl 14:00
Pettersen Kåre Edin 1917 150110 Randsfjord krk 22.1 kl 12:00
Iversen Ester 1930 170110 Nes krk 22.1 kl 12:00
Bjerkeli Bjarne Kristian 91 år 140110 Norderhov krk 22.1 kl 12:00
Stokke Rakel Josefine 1917 140110 Ringerike krem 21.1 kl 12:00
Solberg Bjørn 1946 160110 Olberg krk 26.1 kl 12:00
Gjevre Åge 37 år 160110 Ringerike krem 26.1 kl 12:00
Stensrud Åge 88 år 210110 Hole krk 29.1 kl 11:00
Sand Solveig 1910 230110 Ringerike krem 4.2 kl 14:00
Orebråten Anita 1972 180110 -
Leifsen Magna 97 år 250110 Randsfjord krk 2.2 kl 12:00
Hansen Arvid Oddvar 81 år 240110 Ullerål krk 5.2 kl 10:00
Junge Lulla 97 år 250110 Tyristrand krk 5.2 kl 12:00
Magnussen Arne 1922 240110 Tyristrand krk 4.2 kl 12:00
Hagen Karin 1924 280110 -
Bye Karin 1944 260110 -
Dybdal Erik 1916 260110 Tyristrand krk 4.2 kl 10:00
Wilhelmsen Tore 1940 190110 -
Karlsen Randi Othilie 90 år 89 år Hole krk 4.2 kl 11:00
Simensen Esther 1923 130513 -