Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Storviken Harald 1926 280412 Ringerike krem 4.5 kl 12.00
Eriksen Arne 1931 270412 Fiskum krk 3.5 kl 14.00
Justholm Per Gunnar Børge 1925 300412 Ringerike krem 10.5 kl 10.00
Leitre Aril Karstein 1939 260412 Ringerike krem 10.5 kl 12.00
Borg Randi 1928 270412 -
Bjørnstad Martin 1924 070512 Ringerike krem 11.5 kl 12.00
Nordby Målfrid (Vesla) 1930 050512 Hedalen stavkrk 11.5 kl 15.00
Johnsen Mathilde Solberg 1997 050512 Norderhov krk 11,5 kl 12.00
Holmstrøm Tor Asle 1947 050512 Randsfjord krk 11.5 kl 12.00
Brenden Ruth 1925 280412 -
Grønvold Kåre 1929 050512 Hval krk 15.mai kl 12.00
Aabel Astrid Lovise 1924 080512 Viker krk 15.5 kl 12.00
Stensland Mildrid 1926 070512 Målselv krk 15.5 kl 11.00
Hansen Jonny 1936 050512 Magnor krk 16.5 kl 13.00
Frøshaug Jørgen 1925 110512 Hole krk 18.5 kl 13.00
Olsen Kåre Einar 1933 140512 Randsfjord krk 24.5 kl 12.00
Espelin Åge Sverre 1933 150512 Ringerike krem 22.5 kl 12.00
Bråthen Trond 1977 130512 Ringerike krem 25.5 kl 14.00
Brørby Olga "Tullemor" 1922 140512 Randsfjord krk 25.5 kl 12.00
Rotefoss Roy 1946 170512 Norderhov krk 24.5 kl 12.00
Lydersen Kari 1933 170512 Flosta krk 23.5 kl 10.30
Gundhus Kjell Harald 1926 180512 Ringerike krem 25.5 kl 12.00
Helgesen Brita 1921 190512 Ringerike krem 29.5 kl 12.00
Velta Margot 1936 190512 Randsfjord krk 29.5 kl 12.00
Haslene Yngve 1948 210512 Tyristrand krk 31.5 kl 12.00
Andersen Per-Eric 1933 230512 Ringerike krem 31.5 kl 14.00
Hvitmyhr Kåre Johan 1931 220512 Ringerike krem 31.5 kl 12.00
Reiersen Leif 1944 230512 Tyristrand krk 1.6 kl 12.00
Engen Inger Synnøve 1926 270512 Ringerike krem 7.6 kl 14.00
Martinsen Johanne 1918 280512 Jevnaker krk 1.6 kl 12.00
Heggelien Anna 1920 250512 Ringerike krem 5.6 kl 12.00
Hagen Arne 1953 270512 Tingelstad krk 1.6 kl 10.30
Johansen Rolf 1930 260512 Ringerike krem 7.6 kl 12.00
Johansen Arne Otto 1939 280512 Tyristrand krk 8.6 kl 12.00
Østvold Gudrun 1916 230512 Lunner krk 7.6 kl 10.30