Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Grønvold Laila 1930 281011 Ringerike krem 8.11 kl 12:00
Halstensen Hjørdis 1924 311011 Hole krk 9.11 kl 12:00
Ernestus Evelyn 1930 311011 Hval krk 8.11 kl 12:00
Blystad Arvid 1919 011111 Ringerike krem 10.11 kl 14:00
Tunga Solveig 1927 021111 Lunder krk 10.11 kl 12:00
Granheim Inger - 271011 -
Viktil Hans Levi 1935 041111 Hole krk 11.11 kl 11:00
Simensen Jenny 1924 041111 Åssiden kap 11.11 kl 14:00
Nyheim Karstein Olai 1936 051111 Hole krk 15.11 kl 13:00
Pettersen Aud Ruden 1948 031111 Kråkerøy krk 15.11 kl 12:30
Petersen Martin 1925 051111 Eide krk 17.11 kl 14:00
Larsson Mads Einar 1926 061111 Hole krk 15.11 kl 11:00
Hall Ole 1928 081111 Nes krk 15.11 kl 12:00
Johanson Sven 1937 051111 -
Gullen Miriam 1917 101111 Jevnaker krk 18.11 kl 12:00
Myhre Marie 1923 041111 -
Forbregd Nina Lill 1952 111111 Haug krk 22.11 kl 14:00
Roa Gudbrand 1944 121111 Ringerike krem 22.11 kl 12:00
Helle Sofie 1917 121111 -
Lundstad Sverre 1927 111111 Viker krk 22.11 kl 12:00
Skjolden Anne Grethe 1966 111111 Ringerike krem 22.11 kl 14:00
Kihle Edle Elisabeth 1921 141111 Ringerike krem 18.11 kl 12:00
Grøvdal Inger-Johanne 1925 121111 Haug krk 17.11 kl 14:00
Lundstad Karen 1929 141111 Hval krk 25.11 kl 12:00
Stiksrud Knut 98 år 161111 Haug krk 25.11 kl 12:00
Kihle Christian O. 1922 161111 Haug krk 22.11 kl 12:00
Solstad Leif 1936 151111 Sørum krk 22.11 kl 13:00
Loeshagen Solveig Mjelde 1918 191111 Haug krk 25.11 kl 10:00
Pettersen Hans Einar 1957 161111 Ringerike krem 29.11 kl 12:00
Elgmork Kåre 1924 191111 Haslum kap 30.11 kl 12:30
Eriksrud Britt 1962 211111 Jevnaker krk 25.11 kl 12:00
Frydenlund Dagny Lovise 1920 181111 Ringerike krem 29.11 kl 14:00
Olsen Oddvar 1926 221111 Ringerike krem 29.11 kl 10:00
Monserud Edith 1925 171111 -
Iversen Wenche Marie 1939 191111 -
Johnsen Ellen Margareth 1944 241111 -
Hetland Anton 1918 251111 Hole krk 2.12 kl 13:00
Dahl Arne J 1918 241111 Tuft krk 2.12 kl 11:00
Tronrud Helge Einar 1934 271111 Ringerike krem 6.12 kl 12:00
Svendsrud Ole Kristian 1951 241111 Tyristrand krk 6.12 kl 12:00
Lindelien Gudbrand 1919 271111 Nes krk 6.12 kl 12:00