En strek i rubrikken betyr at begravelsen har funnet sted eller at opplysningen ikke er annonsert.

Etternavn Fornavn Alder/Fødselsår Dødsdato Begravelse
Bråten Tora Johanne 1941 270917 Jevnaker krk 6.10 kl 12.00
Brattbakk Greta 1927 250917 -
Myrvang Gerd 1926 300917 Jevnaker krk 13.10 kl 12.00
Almestrand Odd Sverre 1928 300917 Nrderhov krk 13.10 kl 12.00
Jenshagen Evelyn 1928 061017 Randsfjord krk 17.10 kl 12.00
Gjerdal Liv 1921 071017 Haug krk 17.10 kl 14.00
Bjørklund Jan Willy 1947 071017 Ringerike krem 17.10 kl 12.00
Struksnæs Mari 1925 101017 Sørum krk 19.19 kl 13.00
Øveren Kåre 1931 031017 -
Moholt Tore 1939 121017 Norderhov krk 19.10 kl 12.00
Gulbrandsen Berit Anita 1950 111017 Haug krk 27.10 kl 14.00
Buringrud Ole Martin 1936 121017 Ringerike krem 20.10 kl 14.00
Vesetrud Eva 1921 121017 Tyristrand krk 20.10 kl 13.00
Hestad Ingebjørg Tuppen 1924 111017 -
Andreassen Viola Synnøve 1922 141017 Ringerike krem 27.10 kl 12.00
Reinsnos Tordis 1946 131017 Hole krk 24.10 kl 12.00
Kristoffersen Thor Arne 1964 131017 Randsfjord krk 24.10 kl 12.00
Bråten Torleig Ragnar 1936 151017 Jevnaker krk 27.10 kl 12.00
Bagge Erik 1929 151017 Norderhov krk 27.10 kl 12.00
Freitag Arvid Nikolai 1930 121017 -
Finstad Tone 1958 201017 -
Gandrud Bjørn 1955 191017 Ringerike krem 31.10 kl 12.00
Igelsrud Bjørg Marit Haga 1925 211017 Jevnaker krk 31.10 kl 12.00
Gulbrandsen Kjellaug 1947 221017 Nes krk 27.10 kl 10.30
Bendiksen Henry Magne 1924 221017 Ringerike krem 2.11 kl 12.00
Ossum Inggard Folke 1929 231017 Hole krk 1.11 kl 13.00
Håkenrud Else Bergljot 1926 241017 -
Bratlund Jan Robert 1957 251017 Ringerike krem 7.11 kl 12.00
Strømmen Inger 1972 151017 -
Finnerud Marie Helene 1926 251026 Randsfjord krk 3.11 kl 12.00
Dahl Marie 1922 271017 Jevnaker krk 2.11 kl 12.00
Bratlie Ingunn 1944 281017 Hole krk 7.11 kl 14.00