En strek i rubrikken betyr at begravelsen har funnet sted eller at opplysningen ikke er annonsert.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Torgersen Anders 1923 280417 -
Loeshagen Inger 1927 280417 Haug krk 9.5 kl 12.00
Sørbu Mary Gunvor 1935 010517 Hole krk 5.5 kl 10.00
Borgersen Allan 1946 230417 -
 Fjeld Leif Normann 1936 030517 Kapellet Nes omsorgsenter 11.5 kl 12.00
Nordby Ola O (Bror) 1930 020517 Hedalen stavkirke 12.5 kl 11.00
Solheim Ole Arne Lervik 1971 300417 Norderhov krk 12.5 kl 12.00
Eken Thorsten 1918 020517 Jevnaker krk 16.5 kl 11.00
Lien Aud Lundstad 1925 060517 Lillehammer sykehus kapell 19.5 kl 12.30
Olsen Bjørn 1928 030517 -
Fredriksen Odd Ingar 1935 090517 Hole krk 16.5 kl 12.00
Amundsen Mary Ann Kristiansen 1959 080517 Steinkjer kap 19.5 kl 14.00
Sundøen Nils 1940 100517 Hole krk 19.5 kl 12.00
Gustavsen Sverre Jacob 1965 110517 Haug krk 18.5 kl 12.00
Bull Hans Henrik Bistrup 1956 110517 Ullern krk 23.5 kl 14.00
Reinhardsen Finn R. 1948 110517 Sollihøgda kap 23.5 kl 12.00
Foss Ottar 1930 170517 Ringerike krem 23.5 kl 12.00
Fauske Jens 1929 160517 Ringerike krem 26.5 kl 14.00
Tandberg Peter 1917 170517 Ringerike krem 30.5 kl 12.00
Røhr Else Marie 1928 190517 Ringerike krem 26.5 kl 10.00
Hillestad Grethe 1949 210517 Ringerike krem 30.5 kl 10.00
Tolpinrud Konrad Reidar 1922 160517 Norderhov krk 2.6 kl 14.00
Eikevik Odd 1955 190517 Hval krk 30.5 kl 12.00
Palmesen Rolf 1949 140517 Ringerike krem 2.6 kl 10.00
Frydenborg Sigmund B 1927 190517 Ringerike krem 2.6 kl 12.00
Johaansen Gerd Marie 1942 230517 Hole krk 6.6 kl 14.00
Watterud Ingeborg 1921 250517 Grua krk 7.6 kl 13.00
Gusgaard Rolf Kristian 1944 280517 Ringerike krem 6.6 kl 12.00
Ruud Marit 1940 280517 Jevnaker krk 2.6 kl 12.00
Gulliksen Margit 1932 280517 Ringerike krem 6.6 kl 14.00
Weholt Ella 1922 250517 Norderhov krk 6.6 kl 14.00