En strek i rubrikken betyr at begravelsen har funnet sted eller at opplysningen ikke er annonsert.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Flaten Georg Edvin 1929 280317 Ringerike krem 7.4 kl 14.00
Kristensen Kjell Arvid 1945 310317 Ringerike krem 6.4 kl 14.00
Pettersen Liv Gunvor 1928 020417 Norderhov krk 7.4 kl 12.00
Opsal Gjermund 1928 040417 Hole krk 18.4 kl 14.00
Borgersen Eva Anna 1938 050417 Hole krk 21.4 kl 12.00
Hermansen Morten 1957 030417 Ringerike krem 18.4 kl 14.00
Nymoen Arild 1957 020417 Viker krk 20.4 kl 12.00
Stenberg Aksel 1921 030417 -
Theede Verner 1935 070417 Ringerike krem 21.4 kl 14.00
Martinsen Einar 1932 070417 Ringerike krem 20.4 kl 14.00
Kristiansen Ingrid 1945 120417 Ringerike krem 21.4 kl 12.00
Martinsen Martin 1933 050417 -
Åmodt Harald 1920 150417 -
Rolid Liv Astrid 1947 140417 Tyristrand krk 27.4 kl 12.00
Prestmo Håkon 1931 140417 Haug krk 25.4 kl 14.00
Dotsetsveen Mathias "Kalle" 1926 150417 Ringerike krem 25.4 kl 12.00
Hurum Randi Margrethe 1942 160417 Hole krk 25.4 kl 14.00
Oppenhagen Sverre Larsen 1928 190417 Ringerike krem 28.4 kl 12.00
Nilsen Svein Ivar 1942 180417 Randsfjord krk 28.4 kl 12.00
Johansen Margit 1920 190417 Haug krk 28.4 kl 12.00
Ruud Gerd 1924 190417 Ringerike krem 27.4 kl 12.00
Skjørvold Cate Hille 1923 210417 Ringerike krem 5.5 kl 12.00