Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Ader Dødsdato Begravelse
Nilsen Irma 1922 241116 Ringerike krem 6.12 kl 12.00
Sjursen Ellen 1924 281116 Randsfjord krk 9.12 kl 12.00
Folkedal Turid Birgitta 1938 281116 St.Theresia krk 6.12 kl 11.00
Granheim Helge M. 1928 261116 Ringerike krem 9.12 kl 12.00
Nilsen Odd 1930 291116 Ringerike krem 9.12 kl 14.00
Kolsrud Bjørg Iren 1954 301116 -
Paulsen Bjørn 1958 231116 -
Gjøsund Eva 1918 241116 -
Øimoen Astrid 1930 301116 Nes krk 8.12 kl 12.00
Sundby Ruth 1924 031216 Ringerike krem 13.12 kl 12.00
Håndstad Gerd 1955 011216 Haug krk 15.12 kl 14.00
Øya Johan 1929 051216 Ringerike krem 15.12 kl 12.00
Andersen Egil 1944 031216 -
Anmarkrud Thea Lovise 85 år 061216 Haug krk 16.12 kl 12.00
Eriksen Gerd Linken 1927 041216 Lunder krk 15.12 kl 12.00
Foss Tore 1929 041216 -
Riis Martin Bjøre 1998 051216 Olberg krk 16.12 kl 11.00
Ovesen Arild Kristoffer 1951 091216 Tanum krk 16.12 kl 14.00
Konstad Ivar Andreas 1923 081216 Flesberg krk 16.12 kl 13.00
Evensen Mary Margrethe 88 år 101216 Lomen krk 16.12 kl 11.00
Elvsveen Sten Bonde 1957  111216 Ringerike krem 22.12 kl 14.00
Johansen Oddbjørg Synnøve 1928 051216 Strinda krk 20.12 kl 13.00
Myhre Marit 1953 111216 Haug krk 20.12 kl 12.00
Ruud Kjell 1929 121216 Asker kap 21.12 kl 10.00
Johnsen Sverre 1931 121216 Ringerike krem 21.12 kl 14.00
Fossen Åse 1928 131216 Ringerike krem 22.12 kl 12.00
Venåsen Ole 1929 141216 Haug krk 22.12 kl 12.00
Myhra Anna 89 år 181216 Begnadalen krk 23.12 kl 11.00
Sandum Gunnar 1942 171216 Tyristrand krk 22.12 kl 14.00
Jansen Olav 1938 091216 -
Hagen Hilde 1921 121216 -
Larsen Reidar Dagfinn 1935 201216 Sollihøgda kap 30.12 kl 14.00
Solvang Dan Robert 1953 201216 Ringerike krem 3.1 kl 12.00
Moe Astrid Marie 1927 221216 Norderhov krk 29.12 kl 12.00
Oslund Kirsten 1930 251216 Ringerike krem 6.1 kl 14.00
Jønsberg Frøydis Tove 1939 261216 Nøtterøy krk 4.1 kl 12.30
Grasbakken Kristian Magne 1943 251216 Randsfjord krk 6.1 kl 12.00
Bakke Stein 1922 241216 Randsfjord krk 3.1 kl 12.00
Halbakken Odd Kristian 1948 221216 Jevnaker krk 5.1 kl 12.00
Solheim Hjørdis B 1935 241216 Tyristrand krk 5.1 kl 12.00
Lien Reidun Irene 1951 271216 Ringerike krem 5.1 kl 12.00
Reneflot Trygve 1923 271216 Ask kap 3.1 kl 14.00