Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Englund Ole Christian 1931 300916 Ringerike krem 7.10 kl 14.00
Halstenrud Gudrun Johanne 1923 260916 Ringerike krem 11.10 kl 12.00
Hafnor Ole-Andreas 1944 041016 Holmen krk 13.10 kl 12.00
Ruud Gerd 1941 041016 Jevnaker krk 14.10 kl 12.00
Hansen Asbjørn 1933 031016 -
Bjørke Terje 1951 031016 Norderhov krk 13.10 kl 12.00
Hagen Arvid Roar 1937 031016 -
Renna Kåre Edvart 1939 061016 Ringerike krem 13.10 kl 14.00
Hallås Dagny 1920 121016 Ringerike krem 20.10 kl 14.00
Hansen Annie 1927 041016 -
Bakken Astrid Marie 1932 061016 -
Langerud Johan 1929 161016 Ringerike krem 25.10 kl 12.00
Sigurdson Harriet 1928 131016 Randsfjord krk 21.10 kl 12.00
Blakstvedt Torgrim 1927 131016 Os kap, Halden 21.10 kl 11.00
Hellum Sverre 1948 181016 Ullerål krk 28.10 kl 12.00
Krogsrud Bente 1960 181016 Norderhov krk 25.10 kl 12.00
Kristiansen Karin 1941 181016 Hole krk 25.10 kl 14.00
Eriksen Leif Martin 1946 111016 -
Eriksen Turid 1944 221016 Hval krk 1.11 kl 12.00
Berg Eva 1933 181016 -
Bredesen Marit 1947 171016 -
Haugen Sigurd 1926 211016 Tyristrand krk 3.11 kl 12.00
Verlo Jenny Helene 1921 221016 Norderhov krk 28.10 kl 12.00
Dyrdal Kjellaug 1926 221016 Ringerike krem 4.11 kl 14.00
Jørgensen Helge 1922 261016 Ringerike krem 4.11 kr 12.00
Sørstrøm Klara 1921 261016 Ringerike krem 3.11 kl 12.00
Sogn Arne Henry 1940 171016 -