Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Buttingsrud Else 1944 300816 Viker krk 8.9 kl 12.00
Persvold Ole Reidar "ORP" 1948 010916 Ringerike krem 9.9 kl 14.00
Bjerke Kristine 1917 310816 Ringrike krem 8.9 kl 10.00
Pedersen Karin Olava 1933 020916 Randsfjord krk 9.9 kl 12.00
Andreassen Thomas 1945 040916 Randsfjord krk 15.9 kl 12.00
Uglestad Gerd Dora 1929 310816 -
Fekjær Hans Dag 1933 030916 Hole krk 16.9 kl 12.00
Lukkassen Kolbjørn 1927 270816 -
Kristoffersen Roger 1928 150816 Offersøy krk 23.8
Hamborg Steinar 1952 070916 Ringerike krem 15.9 kl 12.00
Kjemperud Kjellaug 1924 060916 Ringerike krem 15.9 kl 14.00
Jørgensen Terje Bakkom 1933 100916 Ringerike krem 16.9 kl 12.00
Borlaug "Lillemor" Gjertrud Elise 1932 090916 Ringerike krem 16.9 kl 14.00
Bagge Ole 1925 090916 Norderhov krk 20.9 kl 12.00
Sørum Arne 1933 110916 Sørum krk 20.9 kl 10.30
Olsen Sverre 1929 040916 -
Gisslén Grethe 1935 240816 -
Ornum Alf-Jacob 1938 110916 Haug krk 22.9 kl 14.00
Knutsen Trygve 1932 090916 Ringerike krem 23.9 kl 12.00
Svendsen Vidar 1939 120916 Norderhov krk 27.9 kl 12.00
Ottersen Kirsten Marion 1943 050916 -
Jensen Tore 1934 130916 Holt krk 22.9 kl 12.30
Gisslén Grethe 1935 240816 -
Mathisen Sonja 1927 190916 Tyristrand krk 29.9 kl 12.00
Andersen Ruth Berit 1942 260916 Jevnaker krk 4.10 kl 12.00
Katavic Mara 1958 270916 Ringerike krem 6.10 kl 12.00
Ødegård Olaug 1926 270916 Nrderhov krk 7.10 kl 12.00
Øen Selma Helen 1935 250916 Ringerike krem 4.10 kl 12.00