Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.

 Etternavn Fornavn Fødselsår  Dødsdato/Alder  Begravelse
 Sparby Willy Odvar  1936  280616 Lunner krk 7.7 kl 13.00
 Solheim Olaug 1942 260616 Jevnaker krk 7.7 kl 12.00
Finnerud Willy Harris 1929 300616 Randsfjord krk 8.7 kl 12.00
Bækken Susanne Erna 1924 290616 Ringerike krem 12.7 kl 12.00
Vik Ingeborg Hagelsteen 1923 030716 Hole krk 13.7 kl 13.00
Kjelsås Ingebjørg 1923 120716 Ringerike krem 12.7 kl 14.00
Eldem Rolf 1925 050716 Ringerike krem 15.7 kl 12.00
Dahl Helga 1929 050716 Ringerike krem 14.7 kl 12.00
Johansen Øivind 1951 050716 Ringerike krem 12.7 kl 10.00
Pettersen Anne-Lise 1936 070716 Hole krk 13.7 kl 11.00
Lundberg Stig Alnes 1944 050716 Asker kap 15.7 kl 14.00
Nilssen Lillian 1931 050716 Haug krk 19.7 kl 12.00
Eidahl Ingeborg Marie "Vesla" 1931 100716 Haug krk 15.7 kl 12.00
Holte Gerd 1938 060716 Nes krk 26.7 kl 12.00
Søgård Kjell 1930 090716 Ringerike krem 19.7 kl 14.00
Jonassen Sven E. 1924 110716 Ringerike krem 21.7 kl 12.00
Andersen Kim 1986 030716 Ringerike krem 22.7 kl 14.00
Ellingsen Olaug 1915 120716 Hole krk 22.7 kl 12.00
Johansen Helga Fekjær 1912 130716 Ringerike krem 21.7 kl 14.00
Nilsen Jorunn Bakke 1926 120716 Randsfjord krk 21.7 kl 12.00
Gulbrandsen Karin Irene 1928 130716 Ringerike krem 28.7 kl 12.00
Opperud Anders A 1930 150716 Ringerike krem 21.7 kl 10.00
Gulheim Leif Egil 1936 100716 -
Fjeldstad Nils Halvor 1948 150716 Bakke krk 27.7 kl 12.00
Holte Gerd 1938 060716 Nes krk 26.7 kl 12.00
Jensen Reidar 1937 160716 Randsfjord krk 22.7 kl 12.00
Auråker Aslaug 1927 160716 Gol krk 29.7 kl 13.30
Olimb Steffen 1919 200716 Jevnaker krk 28.7 kl 12.00
Svensen Hulda Marie Kvamme 1916 210716 Ringerike krem 29.7 kl 12.00
Frøshaug Anne Marie 1934 230716 Hole krk 29.7 kl 12.00
Nordengen Elisabeth 1924 210716 -
Sundet Bjørn 1945 250716 Haslum krem 3.8 kl 11.00
Nilsen Eva Modalen 1955 250716 Lunder krk 4.8 kl 12.00
Fjellheim Kjell 1942 260716 Hole krk 5.8 kl 12.00
Hansen Ove Holger 1924 260716 Jevnaker krk 5.8 kl 12.00
Bredal Stein 1949 260716 Ringerike krem 4.8 kl 12.00
Bakke Aashild 1929 280716 Ringerike krem 4.8 kl 14.00
Pettersen Birger 1960 280716 Lunder krk 5.8 kl 12.00