Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Sparby Ole 1934 290416 Haug krk 6.5 kl 12.00
Sten Erling Johan Norman 1937 260416 Jevnaker krk 10.5 kl 12.00
Berg Åse 1927 030516 Ringerike krem 12.5 kl 14.00
Andresen Jan Tore 1939 020516 Hole krk 10.5 kl 12.00
Karlengen Solveig Helene 1931 050516 Hval krk 13.5 kl 12.00
Haglund Marit Ingjerd 1942 080516 Hole krk 13.5 kl 12.00
Flaskerud Harald André 1976 080516 Lunder krk 19.5 kl 14.00
Gauksrud Kjell Arne 1946 080516 Randsfjord krk 13.5 kl 13.00
Høgberg Nelly 1921 090516 Ringerike krem 19.5 kl 12.00
Bråthen Thorbjørg Olaug 1931 090516 Ringerike krem 20.5 kl 14.00
Listerud Gunnar 1923 090516 Ringerike krem 20.5 kl 12.00
Schinstad Aud 1924 120516 Haslum krem 20.5 kl 13.00
Flaskerud Astrid 1925 110516 Hole krk 24.5 kl 12.00
Olsen Kirsten 1921 140516 Ringerike krem 26.5 kl 14.00
Hofsøy Solvar Hallstein 1939 160516 Hole krk 27.5 kl 14.00
Volden Georg 1927 170516 Hval krk 24.5 kl 14.00
Bye Birger Nils 1938 120516 Hole krk 27.5 kl 12.00
Gundersen Ole Herbert 1929 140516 Randsfjord krk 27.5 kl 12.00
Stiksrud Sverre 1927 200516 Haug krk 27.5 kl 12.00
Pedersen Harold 1957 160516 Ringerike krem 31.5 kl 14.00
Gulbrandsen Marry 1929 210516 Ringerike krem 27.5 kl 10.00
Pedersen Karen 1917 200516 Jevnaker krk 31.5 kl 12.00
Kittelsbye Kari 1936 240516 Haug krk 3.6 kl 12.00
Bergsrud Gunvor 1924 220516 Nes krk 31.5 kl 12.00
Rasmussen Grethe  1931 240516  Vejlefjordkirken, Danmark 31.5 kl 13.00
Heggelund Signe 1963 210516 Jevnaker krk 3.6 kl 12.00
Brekke Christian 1944 270516 Haug krk 7.6 kl 12.00
Jakobsen Odd Jensvold 1933 240516 Jevnaker krk 7.6 kl 12.00
Aas Aase 1948 250516 Eidskog krk 7.6 kl 13.00