Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Bergsund Guri 1924 300116 Haug krk 5.2 kl 10.00
Odden Anne Lise Bentzen 1943 280116 Hval krk 5.2 kl 12.00
Viken Aud Mary 78 år 300116 Begnadalen krk 5.2 kl 14.00
Weel Olaug Hollerud 1921 290116 Torsnes krk 5.2 kl 12.30
Nordhagen Astrid 1926 280116 Ringerike krem 5.2 kl 10.00
Setra Ole Jonny 1968 280116 Flå krk 9.2 kl 11.00
Helgeland Liv Mona 1941 290116 Hole krk 9.2 kl 12.00
Benterud Anne Lise 1935 290116 Froland krk 5.2 kl 10.30
Krag Sigurd John 1949 270116 Ringerike krem 5.2 kl 12.00
Sæther Eva - 310116 -
Parken Johan 1917 300116 -
Stormoen Trygve 1930 020216 Tyristrand krk 11.2 kl 14.00
Børs-Lind Grethe 1929 250116 Ålesund krem 18.2 kl 13.30
Braathen Peder Asbjørn 1929 040216 Tyristrand krk 12.2 kl 12.00
Skuggevik Olga Elvine Nilsen 1929 060216 Jevnaker krk 16.2 kl 12.00
Moan Harald Gunnar 1944 040216 Ringerike krem 16.2 kl 14.00
Svensen Inger Marie 1936 050216 Ringerike krem 12.2 kl 12.00
Thorsen Ragnar Zetterquist 1952 060216 Ringerike krem 11.2 kl 14.000
Braathen Berit 1943 070216 Hole krk 16.2 kl 12.00
Tangen Marry 1920 090216 Ringerike krem 19.2 kl 12.00
Øydegard Per J. 1925 060216 Ringerike krem 18.2 kl 12.00
Torgersbråten Knut Erik 1948 030216 Ringerike krem 19.2 kl 14.00
Løchsen Randi Johanne 1941 100216 Ringerike krem 18.2 kl 14.00
Granum Bjørg Helene R. 1948 130216 Haug krk 19.2 kl 12.00
Nilssen Alf Nicolai 1930 100216 Ringerike krem 23.2 kl 12.00
Somdalen Tore 1938 140216 Ringerike krem 23.2 kl 14.00
Bergkastet Åse 1925 150216 Kolbotn kap 23.2 kl 13.00
Gustavsen Ingvar Lindahl 1943 080216 -
Flinta William 1927 150216 Randsfjord krk 26.2 kl 12.00
Bergli Håkon 1930 180216 Ringerike krem 26.2 kl 14.00
Dehli Reidar Arnulf 1951 200216 Ringerike krem 1.3 kl 14.00
Bjørnsen Sebjørg Sigrun 1933 140216 -
Sæther Tore 1935 200216 Ringerike krem 1.3 kl 12.00
Haugerud Elsa Holtan 1915 220216 Hole krk 26.2 kl 14.00
Gamkinn Ingeborg Margrete 1915 100216 -
Ibsen Helge 1928 220216 Haug krk 1.3 kl 12.00
Kjelland Rakel 1936 210216 Veme krk 3.3 kl 12.00
Sprakehaug Svanhild Annie 1930 200216 Ringerike krem 3.3 kl 12.00
Bøhler Ellen Sofie 1922 160216 -