Rubrikker merket med en strek betyr at begravelsen har funnet sted i stillhet, eller at vi ikke har informasjon.

EtternavnFornavnFødselsår/AlderDødsdatoBegravelse
Hella Eva 1931 280915 Ringerike krem 8.10 kl 12.00
Høghaug Egil Olav 1925 300915 Sylling krk 13.10 kl 11.00
Smerud Ole Johnny 1956 011015 Ringerike krem 9.10 kl 12.00
Baksvær Eva 1927 011015 Haug krk 13.10 kl 12.00
Hagen Synnøve 1930 051015 Hval krk 9.10 kl 12.00
Klaussen Berit Solli 1947 021015 Randsfjord krk 13.10 kl 12.00
Lilleeng Gerd 1939 021015 Haug krk 15.10 kl 12.00
Storøy Marie 1921 041015 Grorud krk 14.10 kl 10.00
Andersen Anne Kristine 1924 071015 Haug krk 16.10 kl 12.00
Klaussen Berit Solli 1947 021015 Randsfjord krk 13.10 kl 12.00
Gjerdrum Arnfinn Reidar 1921 111015 Haslum krk 22.10 kl 12.00
Benstigen Emma 1935 091015 Hval krk 16.10 kl 12.00
Andersen Ellinor 1921 121015 Norderhov krk 20.10 kl 14.00
Øen Solveig 1933 131015 Nes krk 22.10 kl 12.00
Rønning Else Mathea 1930 071015 -
Jørgensen Inger Andrea 1931 111015 Sagene krk 21.10 kl 13.00
Tangen Arne Johan 1960 101015 Norderhov krk 22.10 kl 12.00
Bakken Kari Unni Brørby 1953 151015 Randsfjord krk 23.10 kl 12.00
Trelease Finn Charles 1925 171015 Norderhov krk 23.10 kl 12.00
Skougstad Helge 1932 221015 Viker krk 30.10 kl 12.00
Due-Andersen Bjørn 1952 111015 -
Dehli Ellen Synnøve 1924 201015 Veme krk 3.11 kl 12.00
Andersen Ester 1921 191015 Ringerike krem 29.10 kl 12.00
Ask Randi 1930 241015 Ullerål krk 30.10 kl 14.00
Futseter Turid 1939 221015 Jevnaker krk 30.10 kl 12.00
Sundberg Solveig 1921 241015 Ringerike krem 30.10 kl 14.00
Ødegård Bjarne 1933 231015 Ringerike krem 30.10 kl 12.00
Renshusløkken Roar 1943 211015 Kragerø kap 3.11 kl 13.00
Jacobsen Bjørn 1933 241015 Tyristrand krk 30.10 kl 12.00
Pedersen Hedvig 1924 161015 -
Tangen Mary 1936 271015 Ringerike krem 3.11 kl 12.00
Lønneid Inger 1932 281015 Randsfjord krk 6.11 kl 12.00