Rubrikker med en strek betyr at vi ikke har opplysninger eller at begravelse skal finne sted i stillhet.

 

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Kristiansen Ruth 1927 270115 Hole krk 6.2 kl 14.00
Johnsen Arne 1929 020215 Ringerike krem 6.2 kl 10.00
Skjønhaug Kjell Erik 1965 260115 Ringerike krem 5.2 kl 12.00
Riddervold Bergljot Synnøve 1929 290115 Ringerike krem 6.2 kl 12.00
Pedersen Nora 1911 010215 Ringerike krem 10.2 kl 12.00
Kristiansen Kjell Einar 1929 240115 -
Kristiansmoen Ellen Kristine 1928 300115 Frogner krk 12.2 kl 11.00
Bakken Randi 1922 010215 Ringerike krem 13.2 kl 12.00
Larsen Tom Rune 1947 230115 Sollihøgda kap 13.2 kl 12.00
Smedby Ragnhild 1918 010215 Ask kap 13.2 kl 14.00
Bakken Randi 1922 010215 Ringerike krem 13.2 kl 12.00
Høver Inger Helene 1927 010215 Ringerike krem 17.2 kl 12.00
Andersen Finn 1931 060215 Ringerike krem 12.2 kl 14.00
Lohre Oddvar 1927 060215 Ringerike krem 12.2 kl 12.00
Renna Anlaug 1923 050215 Ringerike krem 13.2 kl 14.00
Gulsvik Tora 1928 050215 Olberg krk 13.2 kl 12.00
Mørck Bjørg 1944 020215 Grefsen krk 13.2 kl 10.00
Holst Alice 1926 080215 Tyristrand krk 13.2 kl 12.00
Ljosdal Dagfinn O. 1931 080215 Ringerike krem 19.2 kl 12.00
Hoelsveen Tone 1958 100215 Randsfjord krk 19.2 kl 12.00
Jordan Lilleba Marie 1942 100215 Strømsoddbygda kap 19.2 kl 12.00
Gulli Kåre Helge 1939 100215 Hole krk 20.2 kl 14.00
Brevik Jon Egil 1944 120215 Norderhov krk 20.2 kl 12.00
Roen Hans Andreas 1926 160215 Jevnaker krk 27.2 kl 13.00
Venner Reidar M. 1916 180215 Ringerike krem 3.3 kl 14.00
Jansen Leif 48 år 120215 Heggen krk 27.2 kl 12.30
Holthe John Petter 1919 200215 Kronborg kap 27.2 kl 13.00
Myhra Mathea 90 år 200215 Begnadalen krk 27.2 kl 11.00
Putten Iver 1924 190215 Sørum krk 27.2 kl 13.00
Garberg Magne 1935 210215 Norderhov krk 27.2 kl 12.00
Svenskerud Johannes 1924 160215 -
Lunde Ingolf 1932 220215 Jevnaker krk 3.3 kl 12.00
Haraldsen Dagny 1925 210215 Ringerike krem 27.2 kl 12.00
Andersen Ragnhild 1921 210215 -
Hansen Torunn 1944 220215 Ringerike krem 3.3 kl 10.00
Jansen Leif 1966 120215 Heggen krk 27.2 kl 12.30
Raastad Anna Mathilde 101 år 200215 Ullerål krk 5.3 kl 12.00
Gjerdrum Helene Margrete 1957 200215 Jevnaker krk 6.3 kl 10.30
Nessæther Kari 1922 230215 Ringerike krem 5.3 kl 14.00
Andreassen Aase Lillian 1926 240215 Haug krk 5.3 kl 12.00
Østli Jan 1955 220215 -
Tollefsen Gunvor 1917 250215 Ringerike krem 6.3 kl 12.00