Dødsfall annonsert i januar 2015. Rubrikker merket - betyr at vi ikke har informasjoner eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.

 

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Ottersen Anne 1911 281214 Randsfjord krk 9.1 kl 12.00
Myhre Berthe Marie 1919 241214 Randsfjord krk 8.1 kl 12.00
Brannan Otto 74 år 221214 Innlandet kap 8.1 kl 13.00
Brenden Martin 90 år 301214 Hedalen krk 9.1 kl 11.00
Bakke Ingrid Jotuft 1929 251214 -
Hollerud Marit Skøien 1931 020115 Haug krk 15.1 kl 14.00
Vold Gerd 1926 020115 -
Tveter Solveig Dorthea Askilsrud 1930 281214 Randsfjord krk 13.1 kl 12.00
Ånesen Erna Mathilde 1931 010115 Ringerike krem 9.1 kl 12.00
Ramsrud Nelly Dagmar 1921 301214 Ringerike krem 9.1 kl 14.00
Bagaasen Ranveig 1939 030115 Ringerike krem 13.1 kl 10.00
Tærum Ivar Aukrust 1946 311214 Ringerike krem13.1 kl 14.00
Sanderengen Solveig Ragnfrid 1931 020115 Manglerud krk 14.1 kl 11.00
Blakstvedt Gunvor 1921 010115 Ringerike krem 16.1 kl 12.00
Persvold Anne-Mari (Nutte) 1923 311214 Ringerike krem 15.1 kl 12.00
Østvold Kjell Lorang 1928 040115 Ringerike krem 15.1 kl 14.00
Teigen Bjørn Peder 1949 241214 -
Ruud Thora Ovidia 1925 050115 Hole krk 16.1 kl 12.00
Krokvik Tor Olaf 1931 060115 Viker krk 16.1 kl 12.00
Karlsen Liv Jorun 1923 030115 Tilfredshet kap Tr.heim 16.1 kl 11.00
Christensen Bjørg 1943 020115 Ringerike krem 16.1 kl 14.00
Fonkalsrud Arne Saksum 1918 090115 Haslum krem 19.1 kl 14.30
Ellingsen Svein 1950 070115 Hole krk 20.1 kl 12.00
Løvås Odd Linhard 1927 100115 Jevnaker krk 16.1 kl 12.00
Gulestø Steinar 1952 070115 Rolvsøy kap 21.1 kl 12.30
Skaug Kari Maren 1921 080115 Ringerike krem 22.1 kl 12.00
Larsen Ragnhild 1931 130115 Veme krk 20.1 kl 12.00
Bråthen Borghild 1924 100115 Heggen krk 22.1 kl 12.30
Rupic Serif Zlatan 1957 140115 Ringerike krem 23.1 kl 12.00
Maristuen Kristine 1923 060115 -
Edvardsen Kristin 1947 180115 Ringerike krem 23.1 kl 14.00
Jørve Ove 1941 180115 Jevnaker krk 27.1 kl 12.00
Andreassen Svein 1941 140115 Norderhov krk 27.1 kl 12.00
Urnes Olav 1915 190115 Haug krk 27.1 kl 12.00
Jørgensen Leif 1923 190115 Ringerike krem 27.1 kl 14.00
Eriksen Ella Aashild 1931 190115 Ringerike krem 29.1 kl 12.00
Høgfoss Synnøve 1945 200115 Nes krk 30.1 kl 12.00
Grøthaug John Helge 1946 190115 Stalsbegrhaugen krem 30.1 kl 14.00
Ånesen Åge 1925 230115 Ringerike krem 3.2 kl 12.00
Strømsodd Karen Anna 1931 230115 Lunder krk 3.2 kl 12.00
Ziolkowski Bernhard 89 år 230115 Hval krk 30.1 kl 14.00
Fuglesang Olga 1932 250115 -
Sørli Anders M. 1959 240115 Sørum krk 6.2 kl 13.00
Tvervaag Ingrid 1947 280115 Lunder krk 5.2 kl 14.00
Vatne Randi 1928 240115 -