Etternavn Fornavn Fødselsdato/Alder Dødsdato Begravelse
Smelhus Berit 74 år 291114 Bruflat krk 5.12 kl 13.30
Finnerud Finn 1927 291114 Randsfjord krk 9.12 kl 12.00
Johansen Ruth 1928 281114 Ringerike krem 9.12 kl 12.00
Skyberg Elna Marie 1928 021214 Haug krk 9.12 kl 14.00
Flaskerud Einar Martin 1936 021214 Lunder krk 12.12 kl 12.00
Pedersen Øyvind 1954 021214 Lunder krk 12.12 kl 14.00
Berggaard Sigrid 1926 021214 Tyristrand krk 11.12 kl 12.00
Brenna Berthe Johanne 1930 031214 Ringerike krem 11.12 kl 14.00
Olsen Sissel Turid 1947 031214 Ringerike krem 12.12 kl 12.00
Hobbersland Terje Helstad 1958 291114 -
Dalen Einar 1924 031214 Alfaset gravlunds kap 11.12 kl 14.00
Strøm Anna Ingrid 1921 061214 Ringerike krem 12.12 kl 14.00
Enger Odd Sverre 1925 071214 Jevnaker krk 12.12 kl 12.00
Rørholt Odd 1916 021214 -
Englund Randi Marie 1926 091214 Ringerike krem 18.12 kl 14.00
Kvaal Magnhild Helga 1919 091214 Ringerike krem 19.12 kl 14.000
Brenden Ragnar 1921 091214 -
Pedersen Kaare Andre 1923 101214 Ringerike krem 22.12 kl 12.00
Tveten Petter 1975 031214 -
Johansen Sonja 1938 101214 Lunder krk 22.12 kl 12.00
Gjelstad Kjetil Konrad 1935 111214 Norderhov krk 19.12 kl 12.00
Bråten Arne Rolf 1937  121214  Randsfjord krk 19.12 kl 12.00 
Berg Niels Lund  1951  131214  Lunder krk 22.12 kl 14.00 
Ruste Anders 1940 151214 Ringerike krem 22.12 kl 14.00
Sahlberg Edel Othilie 1942 141214 Ringerike krem 30.12 kl 12.00
Einarsen Emma Alvhilde 1926 121214 Grefsen kap 30.12 kl 10.00
Bakke Toril 1946 141214 Hole krk 19.12 kl 12.00
Jerud Åse Liv 1936 131214 Tyristrand krk 23.12 kl 12.00
Søberg Mina 1932 131214 Ullerål krk 19.12 kl 14.00
Bråthen Frank 1954 111214 -
Bakken Sverre E. 1935 211214 Randsfjord krk 30.12 kl 12.00
Nygård Birger 1938 211214 -
Krangnes Grete 1945 221214 Lunder krk 6.1 kl 12.00
Røgeberg Finn 1926 211214 Ringerike krem 2.1 kl 10.00
Espelin Ragnhild Alice 1935 271214 Ringerike krem 2.1 kl 12.00
Berntsen Egil 1961 231214 Jevnaker krk 6.1 kl 12.00
Jacobsen Solveig 1923 231214 Ringerike krem 6.1 kl 14.00
Smith Rolf 1925 251214 Ringerike krem 8.1 kl 12.00