Rubrikker merket med en strek betyr at begravelsen har funnet sted i stillhet, eller at det ikke finnes informasjon angående rubrikken.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Thingelstad Henry Ragnar 1929 301113 Hole krk 6.12 kl 13.00
Monsen Carsten Rune 1925 231113 Glesne kap 6.12 kl 13.00
Eriksen Karin Helen 1929 011213 Ringerike krem 10.12 kl 13.00
Pedersen Else Marie 1927 291113 Randsfjord krk 6.12 kl 12.00
Jørgensen Bjarne 1929 301113 -
Tveiten Ingeborg Christin 1970 251113 Tyristrand krk 12.12 kl 13.00
Hestad Frode 1952 301113 Ringerike krem 12.12 kl 13.00
Gustavsen Jorun 1951 011213 Sannidal krk 10.12 kl 13.00
Leite Elsa Helene 1937 011213 Tyristrand krk 13.12 kl 13.00
Bjørnstad Kirsten 1946 031213 Rud krk 10.12 kl 12.30
Aarskog Grethe Rasmussen 1957 041213 Vartdal krk 12.12 kl 13.00
Haukedalen Ellen 1927 071213 -
Johansen Rolf Johan 1943 071213 Ringerike krem 17.12 kl 13.00
Skar Eli Torhild 1945 071213 Hole krk 17.12 kl 10.30
Holm Egil Johan 1937 111213 Hole krk 18.12 kl 12.00
Brubråten Ivar 1936 121213 Hval krk 20.12 kl 14.00
Adamsen Gudrun Marie 1922 121213 -
Løvstad Gina 1915 131213 Ullerål krk 19.12 kl 14.00
Werner Andres 1945 111213 Gressvik krk 20.12 kl 12.30
Solheim Gustav 1924 131213 Haug krk 20.12 kl 14.00
Edvardsen "Tullemor" Rigmor 1947 121213 Ringerike krem 20.12 kl 12.00
Kvamme Jan-Ivar 1936 161213 Hole krk 27.12 kl 12.00
Lien Gjertrud 1928 141213 Ulllerål krk 20.12 kl 12.00
Kaare Ingrid 1933 131213 Ringerike krem 20.12 kl 14.00
Helgesen Rolf 1932 151213 Tyristrand krk 20.12 kl 14.00
Eriksen Kristine 1927 161213 Tyristrand krk 27.12 kl 12.00
Odda Magnhild 1922 131213 Hval krk 3.1 kl 13.00
Birkeland Hans Kåre 1952 161213 Haug krk 2.1 kl 13.00
Rønning Pia Berg 1974 181213 Ringerike krem 2.1 kl 13.00
Knutsen Kristen 97 år 181213 Skute krk 3.1 kl 13.30
Strøm Gerd Riis 1921 221213 Norderhov krk 3.1 kl 13.00
Minde Alf 1929 211213 Ringerike krem 3.1 kl 10.30
Anthonisen Øystein 1947 261213 Gransherad krk 2.1 kl 11.00
Seim Brit Kari 1945 251213 Hole krk 7.1 kl 13.00
Engebretsen Ivar 1928 261213 -
Bråthen Ruth Johanne 1922 291213 Randsfjord krk 3.1 kl 12.00