Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Torstensrud Borghild 1922 290511 Ringerike krem 7.6 kl 12:00
Ellingsen Gudrun Marie 1919 300511 Egersund kap 3.6 kl 11:00
Kvarv Helene 1920 300511 Ringerike krem 10.6 kl 12:00
Bjerke Rolf 1920 270511 Ask kap 10.6 kl 12:00
Jung Knut Kristiansen 1946 020611 Ringerike krem 10.6 kl 10:00
Kristiansen Haldis 1920 030611 Ringerike krem 9.6 kl 14:00
Treider Thor - 310511 Norderhov krk 9.6 kl 12:00
Auråker Ragnhild 1923 030611 Vestre Gravlund 15.6 kl 11:30
Martinsen Arne 1947 030611 Ringerike krem 16.6 kl 12:00
Haugland Karin 1922 290511 Ringerike krem 14.6 kl 10:00
Alfredsen Ole 1938 040611 Mogreina krk 14.6 kl 13:00
Schulsrud Bente 1950 040611 Strømsgopdset krk 16.6 kl 12:00
Maristuen Einar 1918 310511 -
Aschim Kåre 1925 090611 Ringerike krem 17.6 kl 12:00
Gulbrandsen Astrid Louise 1922 130611 Ringerike krem 21.6 kl 12:00
Harvold Kari Jorunn 1939 110611 Grytten krk 17.6 kl 10:30
Arnesen Knut 1938 030611 -
Solli Geir 1934 120611 Røros kap 21.6 kl 13:30
Alstad Inger Marie 1920 090611 Nordstrand krk 23.6 kl 14:00
Vikhagen Bjørn Harald 1972 060611 Torød krk 17.6 kl 12:30
Karlsen Inger Johanne 1949 100611 Hole krk 22.6 kl 13:00
Bjørnstad Dora 95 år 160611 Sørskogbygda krk 24.6 kl 13:00
Johnsen Grethe 1926 160611 Ringerike krem 24.6 kl 12:00
Teslo Arnold 1928 170611 Ringerike krem 24.6 kl 14:00
Ødegaard Ole Kristian Sundre 1919 180611 Torsnes krk 24.6 kl 11:00
Kolberg Margit Helene 1913 170611 Metodistkrk i Drammen 23.6 kl 12:00
Bjørkheim Mari Kristoffersen 1977 180611 Ringerike krem 28.6 kl 14:00
Benterud Reidar Trygve 1910 210611 Ringerike krem 28.6 kl 12:00
Bergmann Jane 1938 210611 Haug krk 28.6 kl 12:00
Solberg Margit 1921 170611 -
Kihle Ragnhild Kristine 1923 200611 Veme krk 1.7 kl 12:00
Torgersbråten Inger 1921 240611 Veme krk 30.6 kl 12:00
Olsen Leif Normann 86 år 230611 Norderhov krk 1.7 kl 12:00
Haugen Stein 1964 290511 -
Klinkenberg Gudrun 1923 240611 Jevnaker krk 1.7 kl 12:00
Fougner Kirsten 1923 260611 Ringerike krem 1.7 kl 12:00
Blystad Ellen "Nusse" Dysthe 1923 250611 Ringerike krem 1.7 kl 14:00
Ødegård Ståle 1967 260611 Randsfjord krk 5.7 kl 12:00
Knudsen Martha 1921 240611 Ringerike krem 5.7 kl 12:00