Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Solli Petter 1920 270411 Randsfjord krk 10.5 kl 14:00
Selte Inger Oline 1934 010511 -
Pedersen Eilert Juul 1918 290411 Randsfjord krk 6.5 kl 12:00
Lundberg Signe 1922 300411 Hole krk 10.5 kl 13:00
Berg Rolf Erling 1925 280411 -
Gulbrandsen Alfred Stener - 180411 -
Johansen Arne 1927 010511 Ringerike krem 13.5 kl 14:00
Larsen Olaug 1924 040511 Jevnaker krk 13.5 kl 12:00
Karlsen Georg A 1920 290411 -
Tonjer Bettina 1960 290411 -
Aldersjøen Harry Johan 90 år 050511 Jevnaker krk 12.5 kl 12:00
Faafeng Ole G 1946 050511 V.Gravlund 13.5 kl 14:30
Martinsen Johnny 1949 050511 Ringerike krem 13.5 kl 12:00
Hafnor Martha 1917 060511 Hole krk 18.5 kl 12:00
Moen Kjell 1944 090511 Ringerike krem 13.5 kl 10:00
Fekjær Else Bråthen 1923 100511 Ullevål sykehus kap 20.5 kl 12:00
Nyborg Solveig - 100511 Jevnaker krk 19.5 kl 14:00
Stubberud Elsa 1921 120511 Hole krk 20.5 kl 13:00
Hauge Live 1943 120511 Ullerål krk 20.5 kl 12:00
Saglien Sigurd 1945 130511 Randsfjord krk 20.5 kl 12:00
Thorvaldsen Jorunn 1941 130511 Veme krk 20.5 kl 12:00
Roløkken Ida 1923 150511 Ringerike krem 20.5 kl 14:000
Sagbakken Berit 1945 140511 Haug krk 24.5 kl 12:00
Packalen Anita Stefana 1973 170511 Ringerike krem 26.5 kl 12:00
Larsen Margit 1920 160511 Bryn krk 25.5 kl 12:00
Bråten Marta 1930 140511 Olberg krk 24.5 kl 12:00
Holm Odd Thorleif 1923 150511 Ringerike krem 24.5 kl 12:00
Rødland Hallstein 1945 170511 Ringerike krem 27.5 kl 14:00
Relling Brynhild Kvam 1920 140511 -
Hammer Jorun Annie 1925 190511 Ringerike krem 27.5 kl 12:00
Knutsen Willy 1926 200511 -
Gustavsen Lise Torunn B. 1946 200511 Ringerike krem 26.5 kl 14:00
Dyrhaug Brit M. 1954 170511 Ringerike krem 31.5 kl 14:00
Brekke Pål 1961 240511 Ringerike krem 31.5 kl 12:00
Kristiansen Tone Unni 1954 240511 Ringerike krem 31.5 kl 10:00
Swenson Karl Gösta E 1921 250511 Adventkrk Hønefoss 3.6 kl 12:00
Engen Thor 1956 290511 Norderhov krk 7.6 kl 12:00
Engebretsen Kolbjørn 1934 280511 Veme krk 3.6 kl 12:00
Haugland Karin 1922 290511 -