Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Johansen Kari 1951 260211 Ringerike krem 4.3 kl 10:00
Haugstangen Rolf 1939 260211 Tyristrand krk 8.3 kl 12:00
Brekke Martha Olava (Nusse) 1920 020311 Ringerike krem 8.3 kl 14:00
Halvorsen Erik 1931 280211 Haug krk 10.3 kl 12:00
Thorsen Rønnaug 1932 260211 -
Kristiansen Harriet S. 1934 280211 Ringerike krem 11.3 kl 14:00
Bjørnstad Ruth Helene 1926 250211 -
Loe Marie "Gokka" Tveit 1926 260211 Haug krk 11.3 kl 12:00
Kristensen Marie Dorthea 1928 020311 Haug krk 10.3 kl 10:00
Berg Ivar 1906 010311 -
Lundin Anneli (Anne Lise) 1953 040311 V.Gravlund 11.3 kl 12:30
Tveten Åsta Kathrine 1916 040311 Jevnaker krk 10.3 kl 12:00
Hansen Bjørg 1936 070311 Ringerike krem 15.3 kl 14:00
Gjesvold Nils 1925 270211 Hole krk 15.3 kl 11:00
Vorland Asta 1925 060311 Ringerike krem 17.3 kl 12:00
Sigurdson Oddvar 1921 070311 Randsfjord krk 11.3 kl 13:00
Fosheim Anders Aakre 1972 070311 Ringerike krem 18.3 kl 14:00
Engen Helga 1926 090311 Ringerike krem 18.3 kl 12:00
Andersen Arne Ivar 1942 070311 Ringerike krem 17.3 kl 14:00
Nerby Ann-Kristin Jakobsen 1965 090311 Norderhov krk 18.3 kl 12:00
Vorland Asta 1925 060311 Ringerike krem 17.3 kl12:00
Helland Aslaug 1923 030311 -
Pettersen Olava 1928 100311 Ringerike krem 22.3 kl 12:00
Johansen Sverre 1933 110311 Ullerål krk 17.3 kl 12:00
Kristiansen Odd Knut 1951 120311 Jevnaker krk 18.3 kl 12:00
Solheim Torvald 1919 140311 Hole krk 25.3 kl 13:00
Rudstaden Edrun 1921 150311 Nordsinni krk 22.3 kl 13:00
Pershus Gunvor Torine 1915 150311 Ål krk, Gran 24.3 kl 13:00
Wettern Inga 1924 150311 Flå krk 22.3 kl 11:00
Kloster-Jensen Martin Alexander 1917 170311 Haslum serm.rom 22.3 kl 10:00
Jenssen Kjell 1924 160311 Ringerike krem 24.3 kl 14:00
Skaarud Anne-Lise 1954 180311 Jevnaker krk 25.3 kl 13:00
Wifladt Anne-Marie "Maja"" 1931 220311 -
Jørgensen Per 1941 230311 Lunder krk 1.4 kl 12:00
Freitag Aslaug 1923 260311 Ringerike krem 5.4 kl 12:00
Nøkleby Randi 1919 250311 Jevnaker krk 1.4 kl 12:00
Nielsen Thordis Louise 1920 250311 -
Støyten Anne 1918 270311 Ringerike krem 1.4 kl 12:00
Nordhagen Aslaug 1924 270311 Ask kapell 5.4 kl 12:00
Pedersen Hjørdis Kristine 1917 280311 Jevnaker krk 7.4 kl 12:00