Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Lie Bjørn 1946 300111 Ringerike krem 3.2 kl 12:00
Bryhn Gunvor 1929 280111 Hval krk 4.2 kl 12:00
Ultvedt Edith Sofie 1928 270111 Norderhov krk 4.2 kl 12:00
Larsson Ronald 1936 300111 Randsfjord krk 8.2 kl 11:00
Nygård Atle 1968 290111 Ringerike krem 4.2 kl 10:00
Engebretsen Martine 1995 290111 Randsfjord krk 4.2 kl 14:00
Fekjær Aud 1921 310111 Ringerike krem 8.2 kl 12:00
Dahlen Martha 1919 300111 Randsfjord krk 10.2 kl 12:00
Schinnes Hans Jørgen 1926 310111 Tyristrand krk 8.2 kl 12:00
Hagen Bjørg 1925 010211 Ringerike krem 8.2 kl 14:00
Risan Knut 1930 010211 Haslum krem 11.2 kl 12:30
Pettersen Finn Ove 1933 020211 Hole krk 11.2 kl 11:00
Hæhre Dag Roar 1933 030211 Hole krk 11.2 kl 13:00
Bråthen Astrid 1926

030211

Ringerike krem 11.2 kl 14:00
Kvale Kristine 79 år 030211 Ringerike krem 11.2 kl12:00
Lanik Kåre 1924 010211 Randsfjord krk 11.2 kl 12:00
Petersen Hjørdis 1919 030211 Jevnaker krk 15.2 kl 12:00
Solbakken Roald 1929 060211 Ringerike krem 15.2 kl 14:00
Berg Runar 1940 040211 Ringerike krem 18.2 kl 14:00
Lundesgaard Cecilie "Ciss" 1929 070211 Ringerike krem 18.2 kl 12:00
Røsåsen Kåre Johannes 79 år 080211 -
Nesdal Randi 1925 100211 Ringerike krem 22.2 kl 12:00
Tangen Einar J. 1923 120211 Tyristrand krk 18.2 kl 12:00
Ødegaard Odd 1925 130211 -
Rudsengen Margit 1923 030211 -
Øverby Harald Rene 1978 140211 Haslum krem 24.2 kl 14:30
Orderud Ivar 1923 160211 Jevnaker krk 22.2 kl 14:00
Hoelsveen Kåre 1924 150211 Randsfjord krk 24.2 kl 12:00
Vik Kjell 1937 150211 Randsfjord krk 25.2 kl 12:00
Helgesen Jorun 1942 170211 Hverventunet 25.2 kl 12:00
Olsen Else Marie 87 år 150211 Randsfjord krk 1.3 kl 12:00
Eriksen Solveig 1931 200211 Hole krk 1.3 kl 11:00
Johansen Olaf 1929 220211 Ringerike krem 1.3 kl 14:00
Hagen Harry Gunnar 1929 190211 Jevnaker krk 3.3 kl 10:30
Eriksen Trygve 1949 210211 Jevnaker krk 4.3 kl 10:30
Andreassen Olga Kristine 1920 240211 Ringerike krem 4.3 kl 12:00
Skogstrøm Kjell O. 79 år 230211 Ringerike krem 3.3 kl 12:00
Bjerke Haldis 86 år 250211 Hole krk 4.3 kl 11:00