Etternavn Fornavn Født/Alder Dødsdato Begravelse
Butterud Rigmor 1945 311010 Heggen krk 5.11 kl 12:30
Bekken Olaug Kristine 92 år 011110 Norderhov krk 5.11 kl 14:00
Rian Kirsten Marie 1947 031110 Hole krk 10.11 kl 12:00
Teigen Erling 92 år 031110 Ringerike krem 9.11 kl 14:00
Håkonsen Adolf Edvard 1925 031110 Haslum kap 9.11 kl 10:30
Håkerud Ester 1921 311010 Ringerike krem 11.11 kl 14:00
Kolstad Svend 1927 021110 -
Olsen Reidun 1925 031110 Ringerike krem 11.11 kl 12:00
Hansen Reidar 1937 021110 Ringerike krem 12.11 kl 14:00
Rime Jørgen 1921 051110 Norderhov krk 11.11 kl 12:00
Pedersen Karen Elise 1922 291010 -
Ludvigsen Sverre "Jonte" 1929 041110 Ringerike krem 16.11 kl 12:000
Haakonsen Grete - 301010 -
Johansen Kåre Arnold 1933 081110 -
Frøshaug Sigrunn 1928 051110 Ringerike krem 19.11 kl 12:00
Stormo Reidar 1919 071110 -
Broberg Marit 1931 111110 -
Hansen Ingeborg 1919 101110 Ringerike krem 19.11 kl 10:00
Skogheim Thorfinn 1938 051110 -
Frydenlund Otto 1920 121110 -
Grefsrud Karin 1923 151110 Ringerike krem 23.11 kl 10:00
Aamodt Torbjørn 1924 161110 Ringerike krem 23.11 kl 14:00
Sylling Ingeborg Western 1921 121110 Ringsaker krk 19.11 kl 11:00
Opperud Ole 1932 151110 Tyristrand krk 25.11 kl 12:00
Haagenrud Willy 1923 061110 -
Esperum Gunhild 1917 171110 Randsfjord krk 25.11 kl 12:00
Tosseviken Åsmund 1953 171110 Ringerike krem 25.11 kl 12:00
Reiersgård Kjell Olav 1945 161110 Lunder krk 26.11 kl 12:00
Oskarsson Ørn 1949 061110 -
Orderud Vighild 1930 181110 Reinli kap 25.11 kl 12:00
Dølerud Olga 1921 101110 -
Karlsen Torleif 1925 171110 Ringerike krem 26.11 kl 14:00
Dalen Jørgen 1921 171110 Ringerike krem 26.11 kl 12:00
Ellingsen Solveig Ester 1923 161110 Hole krk 26.11 kl 11:00
Nygård Borgny 1931 171110 Ringerike krem 25.11 kl 10:00
Kullerud Dorthea L. 1930 151110 V.gravlund gml kap 29.11 kl 13:30
Kolsrud Eva 1945 181110 Viker krk 26.11 kl 12:00
Ringdahl Arne 1922 171110 Søsterkrk 25.11 kl 13:00
Thorsen Leif M. 1923 191110 Norderhov krk 30.11 kl 12:00
Moen Jens 1920 121110 -
Henriksen Arne Brede 1936 221110 Nes krk 30.11 kl 12:00
Børdalen Karen Marie 1910 211110 Ringerike krem  30.11 kl 14:00
Danielsen Hans Otto 1921 221110 Tyristrand krk 3.12 kl 12:00
Solheim Arne Martin 1926 181110 Veme krk 30.11 kl 12:00
Haugen Kåre 1930 241110 -
Dammen Ove 1924 241110 Ø.Gravlund 2.12 kl 14:30
Eide Kollbjørn 84 år 231110 Ringerike krem 3.12 kl 12:00
Ottersen Halvard 1917 201110 Jevnaker krk 3.12 kl 12:00
Lund Willy Helge 1926 231110 Randsfjord krk 2.12 kl 12:00
Solheim Arne Martin 1926 181110 Veme krk 30.11 kl 12:00
Mørch Astri - 281110 Ringerike krem 7.12 kl 12:00
Flinta Per 1929 251110 Randsfjord krk 3.12 kl 14:00
Torstensrud Finn 1943 261110 Ringerike krem 3.12 kl 14:00
Hvilen Erling 1923 241110 -
Danielsen Hans Otto 1921 221110 Tyristrand krk 3.12 kl 12:00