Annonserte dødsfall i desember 2022

Annonserte dødsfall i desember 2022 Illustrasjonsfoto: Pixabay

Oversikt over dødsfall annonsert i desember 2022. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Skålbones Roy 1968 281122 Ringerike krem 9.12 kl 10.00
Tuftin Trond 1946 111122 -
Hunstad Randi 1954 171122 -
Bleikelia Anders J. 1933 241122 -
Vatne Liv Ingjerd 1943 251122 Ringerike krem 9,12 kl 12,00
Hammerstrøm Toril 1950 271122 Ringerike krem 9.12 kl 14.00
Johansen Tore Runar 1938 011222 Hønefoss krk 13.12 kl 12.00
Solvang Åse 1937 021222 Ringerike krem 15.12 kl 12.00
Nilsen Turid 1927 021222 Haug krk 13.12 kl 12.00
Reiersen Marit 1947 051222 Ringerike krem 16.12 kl 12.00
Lehne Wenche 1964 021222 Hole krk 16.12 kl 14.00
Marvin Asle 1929 031222 Ringerike krem 13.12 kl 10.00
Leiksett Bjørg 1941 031222 Ringerike krem 15.12 kl 10.00
Grefsrud Karin Pauline 1931 231122 -
Berntsen Bård 1963 021222 Haslum krem 12.12 kl 11.30
Pedersen Henny Lidveig 1936 071222 Ringerike krem 20.12 kl 12.00
Laugen Ellen 1930 071222 Ringerike krem 16.12 kl 14.00
Storvollen Glenn Tore 1962 301122 Hole krk 12.12 kl 12.00
Rolid Inger Reidun 1941 261122 -
Sannerud Eva 1933 091222 Ringerike krem 16.12 kl 10.00
Karbu Bjarne 1934 081222 Jevnaker krk 16.12 kl 12.00
Smaaberg Sølvi Elisabeth 1950 081222 Hamar krem 15.12 kl 12.15
Bihli Inger Marie 1935 091222 Hole krk 20.12 kl 12.00
Knutsen Trond 1954 091222 Dufseth 21.12 kl 11.00
Fjeldheim Gunnar 1929 021222 -
Kristoffersen Sigrid 1949 111222 Veme krk 22.12 kl 12.00
Berg Giske Rokne 1944 151222 Lunder krk 22.12 kl 12.00
Hagen Ole Martin 1940 061222 -
Oset Gerd Synnøve 1942 131222 Viker krk 22.12 kl 12.00
Jørgensen Liv Hanna 1942 161222 Hole krk 27.12 kl 12.00
Nilsen Karin 1936 121222 Haug krk 27.12 kl 12.00
Haukåssveen Per 1961 111222 Holter krk 29.12 kl 13.00
Dahl Magnus 1979 131222 -
Hagen Hansine 1924 161222 Hval krk 30.12 kl 12.00
Holm-Hansen Frank 1965 181222 Ringerike krem 29.12 kl 12.00
Bye Pål 1945 161222 Storhamar krk 3.1 kl 10.30
Haugen Erik 1952 131222 -
Hagen Einar 1928 191222 Ringerike krem 3.1 kl 12.00
Hansen Grete 1939 171222 -
Thoresen Turid Lillian 1942 161222 Norderhov krk 29.12 kl 12.00
Gulliksen Torunn 1962 191222 Ringerike krem 29.12 kl 14.00
Amlien Ingrid Marie 1929 201222 Haug krk 3.1 kl 12.00
Fredriksen Anne Ragna 1956 201222 Diakonhjemmets kap 5.1 kl 11.00
Trulsen Thor Martin 1938 201222 Ringerike krem 3.1 kl 10.00
Braathen Elisabeth "Bette" 1937 191222 Haug krk 5.1 kl 12.00
Thorvaldsen Bjørn Egil 1953 181222 Nes krk 6.1 kl 12.00
Slette Anne Marie 1943 211222 Randsfjord krk 3.1 kl 12.00
Teigland Reidun 1927 221222 Ringerike krem 6.1 kl 12.00
Rønning Gerd Jorunn "Tulla" 1944 211222 Ringerike krem 6.1 kl 14.00
Gruer Thora Helene 1940 251222 -
Sollerud Berit 1933 211222 Furnes krk 6.1 kl 13.30
Matko Miroslav 1943 211222 Norderhov krk 5.1 kl 14.00
Mælingen Erik 1949 221222 Norderhov krk 10.1 kl 12.00
Johansen Per Edgar 1936 211222 -