Annonserte dødsfall i november 2022

Annonserte dødsfall i november 2022 Foto: Pixabay

Oversikt over dødsfall annonsert i november 2022. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår / Alder Dødsdato Begravelse
Løset Helene 1928 271022 Hole krk 8.11 kl 12.00
Søyland Svein Lothe 1942 281022 Hønefoss krk 11.11 kl 12.00
Olsen Frank Erland 1947 251022 -
Bjerknes Ole 1949 311022 Ringerike krem 10.11 kl 12.00
Thorvaldsen Anita Åshild 1962 211022 -
Fikerud Thor Oddbjørn 1936 271022 Randsfjord krk 10.11 kl 12.00
Erlandsen Inge Reidar 1946 161022 -
Askestrand Mosse Lajla 1938 271022 Ringerike krem 10.11 kl 14.00
Johnsrud Eva 1942 301022 Ringerike krem  11.11 kl 10.00
Karlsen Solveig 1954 271022 Rud krk 8.11 kl 12.30
Stavnem Vildis Didriksen 1943 281022 Hole krk 4.11 kl 12.00
Sætrang Maren Elisabeth 1922 261022 Ringerike krem 8.11 kl 10.00
Hoel Reidun Helene 1925 221022 -
Endrerud Eva 1940 291022 Ringerike krem 11.11 kl 14.00
Strat Ingfrid Lydia 1932 021122 Hole krk 15.11 kl 12.00
Eriksen Ragnhild 1952 271022 Ullerål krk 11.11 kl 14.00
Høglund Nellie Marion 1950 061122 -
Skistad Sverre Håkon 1931 021122 Tyristrand krk 17.11 kl 12.00
Kirkerud Bente 1954 311022 Ringerike krem 15.11 kl 12.00
Tanbergmoen Knut 1934 021122 Norderhov krk 15.11 kl 14.00
Karlsen Kjell 1931 041122 Ringerike krem 17.11 kl 14.00
Henschien Solveig  "Mosse" 1926 211022 -
Parken Reidun Borgny 1936 041122 Randsfjord krk 18.11 kl 12.00
Torgersbråten Aase Marie 1932 031122 Ringerike krem 17.11 kl 12.00
Raaum Borghild 1926 271022 -
Gandrud Gunnar 1934 061122 Hole krk 15.11 kl 14.00
Sporstøl Sonja 1951 081122 Ringerike krem 24.11 kl 12.00
Schau Arne 1923 101122 Ringerike krem 18.11 kl 14,00
Solbakken Leif Arne 1930 061122 Hønefoss krk 22.11 kl 12.00
Maristuen Inga 1924 091122 Viker krk 18.11 kl 12.00
Løhre Jonn 1936 081122 Jevnaker krk 17.11 kl 12.00
Schau Arne Olaf 1923 101122 Ringerike krem 18.11 kl 14.00
Kristoffersen Otto 1923 051122 Ringerike krem 22.11 kl 14.00
Indsetviken Steinar 1952 061122 Norderhov krk 22.11 kl 12.00
Smerud Erik 1935 081122 Randsfjord krk 22.11 kl 12.00
Andreassen Mona Elin 1933 131122 -
Gabrielsen Finn 1937 121122 Ringerike krem 24.11 kl 10.00
Rozmara-Frydenlund Viera Aloisia Catharina 1948 111122 Norderhov krk 18.11 kl 12.00
Theede Roy 1959 171122 Ål krk 25,11 kl 10.00
Sand Ingvald 1934 171122 -
Hanserud Eivor 1933 181122 Randsfjord krk 29.11 kl 12.00
Blakstvedt Elling 1950 211122 Ringerike krem 29.11 kl 12.00
Larssen Martin 1948 201122 Haug krk 1.12 kl 12.00
Karlsen Isabell Nilma 1982 191122 Ringerike krem 6.12 kl 14.00
Strand Liv 1929 231122 -
Swensen Carl-Wilhelm Crane 1961 221122 Haslum store seremonirom 5.12 kl 11.30
Bekken Edvin Larsen 1934 231122 -
Anmarkrud Anders 1942 231122 Ringerike krem 2.12 kl 14.00
Bjerke Lauritz Leonard 1931 221122 Ringerike krem 2.12 kl 12.00