Annonserte dødsfall i august 2022

Annonserte dødsfall i august 2022 Illustrasjonsfoto: Pixabay

Oversikt over dødsfall annonsert i august 2022. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Bergli Reidun Kristine 1943 300622 Veme krk 9.8 kl 12.00
Gundersveen Astrid 1945 020822 Jevnaker krk 12.8 kl 12.00
Lindbråten Nina 1948 080822 -
Karlsen Bente Lisbeth 1964 050822 Ringerike krem 16.8 kl 12.00
Solheim Kåre Andor 1933 030822 -
Skovly Tone Elisabeth 66 år 040822 -
Håkonsen Bjarne 1931 080822 Hval krk 18.8 kl 12.00
Printz Nanny Margrethe 1927 040822 -
Bye Stål 1944 050822 Bø krk 19.8 kl 11.00
Smørgrav Arne 1946 080822 Fossesholm 18.8 kl 12.00
Eriksen Hans Peder 1933 140822 Randsfjord krk 19.8 kl 12.00
Karlsen Roald 1939 140822 Hole krk 23.8 kl 12.00
Nygård Kjell 1933 160822 Haug krk 23.8 kl 12.00
Hansen Åse 1931 180822 Veme krk 26.8 kl 12.00
Løvås Anny Helene 1934 180822 Jevnaker krk 25.8 kl 12.00
Grove Karin 1948 200822 Norderhov krk 30.8 kl 12.00
Taugland Hans Martin 2001 170822 Orelund kap 2.9 kl 14.00
Bråthen Johan 1926 200822 Tyristrand krk 30.8 kl 14.00
Thoenbakken Åse 1926 170822 -
Sjaamo Per 1944 200822 Ringerike krem 30.8 kl 12.00
Christiansen Oda 1939 200822 Drammen krem 1.9 kl 14.00
Gomnæs Anita Haugland 1958 230822 Hole krk 6.9 kl 12.00
Hove Gerda Sofie 1930 250822 Hole krk 2.9 kl 12,00