Annonserte dødsfall i desember 2021

Oversikt over dødsfall annonsert i desember 2021. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Alder/Fødselsår Dødsdato Begravelse
Sæther Kjell Åsmund 1932 281121 -
Vist Morten Cato Hagen 1970 261121 Ringerike krem 3.12 kl 10.00
Kind Jahn Peder 1936 271121 Ringerike krem 7.12 kl 12.00
Lie Torunn Ranveig 1939 291121 Ringerike krem 10.12 kl 14.00
Brevik Birger 1938 281121 Ringerike krem 9.12 kl 10.00
Gulbrandsen Solveig 1927 271121 Asker kap 7.12 kl 12.00
Dæhli Gunn Mari 1950 291121 Hole krk 10.12 kl 12.00
Ulven Bjørg Thorvaldsen 1947 291121 Oppdalen kap 9.12 kl 13.00
Sogn Harald Oddvar 1942 031221 -
         
Syse Tore Jon 1939 051221 -
Sandli Herbert Garfield 1928 041221 Ringerike krem 14.12 kl 14.00
Fingarsen Magne Fingar 1945 051221 Ringerike krem 10.12 kl 10.00
Teslo-Andersen Randi 1929 021221 Ringerike krem 10.12 kl 12.00
Andersen Liv Anlaug 1943 021221 Randsfjord krk 10.12 kl 11.00
Rachou Mohamed Zaki 1955 051221 Ask kirkegård 10.12 kl 10.00
Mjellekås Toralf 1928 051221 Hole krk 14.12 kl 14.00
Teslo Reidun 1925 061221 -
Eriksen Berit 1927 061221 Ringerike krem 14.12 kl 12.00
Jenssen Terje Gregorson 1936 061221 Ringerike krem 16.12 kl 10.00
Gresslien Ruth 1929 031221 Haslum krem 14.12 kl 14.30
Stanescu Victor Dumitru 1984 031221 -
Møller Liv 1940 031221 Randsfjord krk 16.12 kl 11.00
Johansen Jan 1940 071221 -
Rød Claudia Karoline 1949 041221 Stolmen krk 16.12 kl 12.00
Amundsen Ida 1928 131221 Nes krk 17.12 kl 12.00
Martinsen Gunhild Beate  1930 111221 Norderhov krk 22.12 kl 14.00
Broch Sigurd Sveen 1932 091221 -
Stenslette Sigrid 1934 101221 Randsfjord krk 17.12 kl 11.00
Ramsrud Aud Johanne 1929 011221 -
Mohn Carl August 1932 131221 Norderhov krk 21.12 kl 12.00
Johansen Gerd Esther 1932 131221 Ringerike krem 21.12 kl 12.00
Lindeman Carl Fredrik 1931 121221 Ringerike krem 28.12 kl 12.00
Gravdal Kjell Harald 1942 121221 Gol krk 22.12 kl 13.30
Bergli Jens 1965 161221 Ask kap 22.12 kl 12.00
Solvang Karin 1933 151221 Ringerike krem 22.12 kl 12.00
Sexe Stine Marie 1939 151221 Hole krk 21.12 kl 10.00
Redzepi Redzep 1960 141221 Alfaset gravlund 17.12 kl 10.00
Fagervold Marit 1932 081221 -
Olsen Sigrun Ellinor Hjellebø 1930 151221 Randsfjord krk 30.12 kl 11.00
Hansen Sverre Borlaug 1948 141221 Kongsberg gravlund 28.12 kl 13.00
Grønhella Ivar Aamodt 1950 161221 -
Næss Pål Blom 1940 091221 -
Bjerke Rolf Tore 1932 171221 Ringerike krem 28.12 kl 14.00
Halstensen Marie 1922 091221 -
Postl Johann 1940 191221 St. Theresia krk 29.12 kl 12.00
Maurtvedt Arne 1933 141221 -
Madsen Runar 1942 211221 -
Khalil Amina 1931 181221 -
Hamborg Torbjørn Martin 1932 201221 Viker krk 4.1 kl 12.00
Engebretsen Agna M. 1929 201221 Veme krk 28.12 kl 14.00
Engebretsen Arne 1931 221221 Ringerike krem 4.1 kl 12.00
Eriksrud Eva 1942 221221 Randsfjord krk 4.1 kl 11.00
Gustavsen Alvhild 1945 251221 Haug krk 6.1 kl 12.00
Karlsrud Arild 1951 221221 Hval krk 6.1 kl 12.00
Skaug Karin Synnøve 1949 221221 Rud krk 6.1 kl 12.30
Berglund Svein William 1936 261221 Mikaelkrk 30.12 kl 13.00
Gulbrandsen Jan Erik 1941 251221 Ringerike krem 7.1 kl 12.00
Martinsen Egil W 1950 281221 Hole krk 7.1 kl 12.00
Solenby Åge Johan - 011221 Alfaset gravlund 5.1 kl 14.00
Tangen Berit 1933 281221 Ringerike krem 6.1 kl 12.00
Kleven Reidar 1930 261221 Ringerike rkem 6.1 kl 14.00