Annonserte dødsfall i august 2021

Oversikt over dødsfall annonsert i august 2021. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse/Bisettelse
Sandbu Anne Lise 1937 310721 Jevnaker krk 6.8 kl 11.00
Muggerud Ellen Muggerud 1946 230721 Ringerike krem 10.8 kl 12.00
Skogstrøm Anna 1957 280721 Ringerike krem 6.8 kl 12.00
Vestland Tordis 1936 310721 Sørum krk 10.8 kl 13.00
Gotuholt Edith 1939 260721 Kviteseid krk 6.8 kl 12.00
Hoel Thorbjørn 1941 010821 Randsfjord krk 10.8 kl 11.00
Karlengen Terje 1948 220721 -
Moholdt Morten 1957 020821 Norderhov krk 12.8 kl 12.00
Thompson Inger-Lise 1944 310721 -
Basberg Sverre 1957 270721 -
Fjære Bjørn 1963 250721 -
Støen Reidun 1931 050821 Veme krk 12.8 kl 12.00
Gullerud Eva Ingrid 1944 060821 Tyristrand krk 13.8 kl 12.00
Haugen Solveig Kristine 1929 040821 Jevnaker krk 17.8 kl 11.00
Mosengen Leif 1941 090821 Ringerike krem 19.8 kl 12.00
Midtbø Astrid 1951 070821 Kirkesnesmoen kap 19.8 kl 11.00
Sevaldrud Anne Kristine 1929 100821 Viker krk 19.8 kl 12.00
Anderssen Trond 1961 110821 Hval krk 20.8 kl 12.00
Larsen Tone Vangen 1958 110821 Ringerike krem 20.8 kl 14.00
Vadstein Petra 1928 150821 Hole krk 24.8 kl 14.00
Fossum Inga Marie 1934 140821 Tyristrand krk 26.8 kl 10.00
Sundøen Henry Martin 1943 090821 -
Høglund Toril 1947 150821 Ringerike krem 27.8 kl 12.00
Karlsen Kåre Henry 1942 170821 Ringerike krem 26.8 kl 12.00
Eriksen Egil 1946 130821 -
Paulsen Tove Sand 1960 110821 -
Eriksen Magne M 1933 210821 Hval krk 27.8 kl 12.00
Olsen Arild 1960 220821 -
Torblå Per Gunnar 1929 190821 Ringerike krem 27.8 kl 14.00
Sørensen Erik Jørgen 1947 220821 Ringerike krem 3.9 kl 12.00
Reinertsen Aasmund 1937 220821 Haug krk 31.8 kl 12.00
Braathu Pål 1946 230821 Veme krk 31.8 kl 12.00
Bråthen Magnus 1931 190821 Randfjord krk 2.9 kl 11.00
Hagen Grethe Johanne 1939 220821 Hole krk 3.9 kl 12.00
Hansen Rudolf 1934 250821 -