Annonserte dødsfall i juli 2021

Oversikt over dødsfall annonsert i juli 2021. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Hømandberg Bjørn 1956 300621 Nes krk 13.7 kl 12.00
Lie Turid 1938 300621 Ringerike krem 9.7 kl 10.00
Rasmussen Helge Riis 1931 300621 Haug krk 9.7 kl 12.30
Eriksen Sven Erik 1945 010721 Søndre Slagen krk 13.7 kl 10.30
Amundsen Erling Olav 1928 280621 -
Skaret Solveig Karin 1941 030721 Hole krk 13.7 kl 12.00
Ørgenviken Marit Granum 1946 060721 -
Waagaard Ruth 1924 050721 Ringerike krem 13.7 kl 14.00
Rolid John Arvid 1971 300621 -
Julsen Else-Lill 1945 020721 Ullerål krk 15.7 kl 12.00
Hatle Leif Peder 1931 290621 -
Kviteberg Arne 1924 300621 -
Hella Bjørn Ingar 1945 300621 Ringerike krem 9.7 kl 14.00
Hafnor Jenny 1952 070721 Hønefoss krk 16.7 kl 14.00
Fuhre Arne 1958 080721 Hole krk 20.7 kl 14.00
Tjølsen Per 1931 110721 Norderhov krk 20.7 kl 14.00
Hurum Solveig Karin 1929 100721 Hole krk 20.7 kl 12.00
Skundberg Arnold 1961 070721 -
Winje Richard Erling 1943 120721 Jørpeland krk 22.7 kl 13.00
Haave Oddvar 1933 100721 Hole krk 23.7 kl 12.00
Bergh Borghild 1931 110721 Haug krk 23.7 kl 12.00
Felberg Tom Einar 1951 110721 Kirkelandet krk 21.7 kl 13.00
Gulbrandsen Kjell Gudmund 1937 160721 Nes krk 29.7 kl 13.00
Tronerud Emma Marie Kofstad 1931 130721 -
Gauksrud Bjarne 1939 190721 -
Bonsaksen Astrid Herborg 1933 160721 Ringerike krem 27.7 kl 14.00
Slåtte Wenche Margareth 1940 240721 Haug krk 5.8 kl 14.00
Gudbrandsen Anne-Lise 1944 260721 -
Hagen Elsa Reidun 1952 270721 Hval krk 6.8 kl 12.00