Annonserte dødsfall i april 2021

Oversikt over dødsfall annonsert i april 2021. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår Dødsdato/Alder Begravelse
Strand Egil 1939 300321 Hole krk 9.4 kl 12.00
Olafsen Brit 1943 010421 Våler krk 15.4 kl 11.00
Storviken Astrid 1933 240321 -
Ottersen Willy 1933 050421 Hole krk 13.4 kl 12.00
Wilhelmsen Bjørg 1943 280321 -
Gimse Olav Roll 1949 310321 Øyslebø krk 13.4 kl 12.00
Modalen Randi 1931 060421 Ringerike krem 16.4 kl 14.00
Brunæs Borghild 1935 270321 -
Granberg Karen Rigmor 1949 110421 -
Pedersen Randi Marie 1936 110421 Haug krk 20.4 kl 12.00
Karlsen Olav Engebret 1945 080421 Norderhov krk 16.4 kl 12.00
Wangen Kari 1929 070421 -
Bakken Arne Oskar 1930 010421 -
Amundsen Gunnar M 1930 060421 Nes krk 20.4 kl 12.00
Hagen Øivind 1957 120421 Hval krk 22.4 kl 12.00
Tangen Anders 1939 120421 Haug krk 22.4 kl 12.00
Iversen Ove 1936 110421 Norderhov krk 27.4 kl 12.00
Halstensen Jan 1945 130421 Hval krk 23.4 kl 12.00
Kristensen Grete Simensen 1948 160421 Ringerike krem 23.4 kl 12.00
Sagengen Nils Ottar 1945 180421 Jevnaker krk 23.4 kl 11.00
Helgerud Margrethe P. 1933 160421 Hole krk 30.4 kl 14.00
Lefoss Harry 1948 180421 -
Olsen Jon Olav 1930 150421 Randsfjord krk 27.4 kl 11.00
Langslet Øistein 1948 190421 Hole krk 27.4 kl 12.00
Skyseth Svein 1955 090421 -
Abrahamsen Edgar 1953 190421 Norderhov krk 30.4 kl 12.00
Aspen Ole Harald 1976 180421 -
Moen Leiv Arild 1934 210421 Norderhov krk 29.4 kl 12.00
Olimb Thove 1935 220421 Jevnaker krk 4.5 kl 11.00
Stensrud Finn Oddvar 1948 260421 -
Engen Siw Granheim 1989 250421 -
Fleischer Arne 1932 230421 -
Stenheim Bjørn Ivar 1970 260421 Hval krk 7.5 kl 12.00
Hurum Aril Dagfinn 1943 270421 Hole krk 7.5 kl 12.00