Annonserte dødsfall i mars 2021

Oversikt over dødsfall annonsert i mars 2021. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Mathisen Anne Irene 1958 240221 Tyristrand krk 9.3 kl 12.00
Hønningstad Gry Hoff 1941 280221 Hole krk 9.3 kl 14.00
Amlien May Kristin 1966 240221 Jevnaker krk 12.3 kl 11.00
Kolsrud Gudbrand 1950 010321 -
Eliassen Wilhelm H 1935 030321 -
Moløkken Kjellaug 1929 190221 -
Evjen Åse Ingrid 1930 030321 Ringerike krem 12.3 kl 14.00
Nilsen Erling 1927 250221 Randsfjord krk 16.3 kl 13.00
Fredriksen Jøran 1948 040321 Ringerike krem 12.3 kl 10.00
Olimb Gunnvor Elsa 1930 030321 Jevnaker krk 16.3 kl 11.00
Halstensen Finn 1949 080321 Nes krk 19.3 kl 12.00
Vatnelid Oddleif Ragnar 1941 070321 Persaunet HVS 17.3 kl 13,00
Velo Ruth 1924 090321 Jevnaker krk 18.3 kl 11.00
Nerby Brit 1948 090321 Tyristrand krk 19.3 kl 14.00
Christensen Esther P. 1920 100321 -
Johansen Gerda Sofie 1927 080321 Hole krk 19.3 kl 12.00
Solberg Trygve 1931 080321 Lunder krk 23.3 kl 12.00
Haukedalen Ole 1934 130321 -
Olsen Inger 1944 140321 Ringerike krem 23.3 kl 12.00
Gjesvold Rolf 1929 080321 -
Myhre Astrid 1932 160321 -
Bergli Egil 1946 160321 Ringerike krem 26.3 kl 12.00
Kristensen Øistein 1954 160321 Hole krk 26.3 kl 12.00
Waaden Rolf 1942 130321 -
Sørnskog Gerd Anne Jørgine 1939 170321 Ringerike krem 26.3 kl 10.00
Gautvedt Oddvar 1929 180321 Søsterkirkene 26.3 kl 10.30
Walbækken Kristi Margrethe Tulla 1934 140321 Ålgård krk 26.3 kl 12-30
Heimdal Sigrun 1947

220321

Norderhov krk 30.3 kl 12.00
Johannessen Kjell Arild 1946 230321 Hole krk 30.3 kl 12.00
Kristiansen Marit Skaarud 1931 120321 -
Strand Asle 1931 240321 Lunder krk 6.4 kl 12.00
Horgen Viggo 1946 250321 Lunder krk 8.4 kl 12.00
Andersen Aase 1942 260321 Ringerike krem 9.4 kl 12.00
Engebretsen Per Ivar 1948 260321 Ringerike krem 8.4 kl 12.00
Wang Anne Lise 1939 270321 Randsfjord krk 9.4 kl 11.00
Endrerud Ida Mathilde 1946 270321 Ringerike krem 9.4 kl 14.00