Annonserte dødsfall i juli 2020

Oversikt over dødsfall annonsert i juli 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt eller at begravelsen ikke er offentlig på grunn av korona-pandemien.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Gundersen Inger Helene 1943 230620 -
Magnussen Anne 1928 270620 Hole krk 7.7 kl 14.00 for familie og påmeldte
Jørgensen Ragnar 1948 250620 Ringerike krem 7.7 kl 12.00
Hoem Inger Gunnlaug 1945 010720 Ringerike krem 10.7 kl 12.00
Pedersen Helge 1966 290620 Lunder krk 9.7 kl 12.00 med de nærmeste
Nyhus Ragnhild 1939 280620 Olberg krk 7.7 kl 11.00
Lotsberg Svein 1950 020720 Jevnaker krk med de nærmeste
Nicolaysen Wenche Krange 1966 020720 Tyristrand krk 14.7 kl 12.00 med de nærmeste
Dahl Terje Andreas 1933 080720 Ringerike krem 17.7 kl 12.00
Nilsen Odd Ingemann 1936 080720 Asker kap 21.7 kl 12.00 med nærmeste og inviterte
Settevik Grethe 1956 090720 Sylling krk 17.7 kl 11.00 med de nærmeste og inviterte
Fossum Else Viker 1946 080720 Viker krk 21.7 kl 12.00 med de nærmeste
Hooper Brit Solheim 1956 250520 Urneseremoni i Hole krk 17.7 kl 10.00
Elnes Magne Olav 1927 100720 Jevnaker krk 17.7 kl 11.00 med de nærmeste
Johansen Jan Erik 1941 090720 Hole krk 21.7 kl 14.00 med de nærmeste
Dahlen Borger Kristian 1946 100720 Randsfjord krk 23.7 kl 11.00
Ruud Peter 1946 080720 -
Ruud Kari Anne 1945 190720 Hønefoss krk 24.7 kl 12.00
Dihle Liv 1948 180720 Ringerike krem 24.7 kl 14.00
Bergheim Randi Helene 1939 140720 Orelund kap 24.7 kl 12.00
Stiksrud Ragnhild Marie L. 1923 160720 Haug krk 28.7 kl 14.00 med familie og inviterte
Bråten Jorun Kristine 1946 160720 Haug krk 30.7 kl 12.00
Kvifte Inger Helene 1965 140720 Gjerstad krk 28.7 kl 12.00
Lønne Tove 1955 200720 Ringerike krem 31.7 kl 14.00
Borgen Finn Halvor 1933 200720 Hole krk 28.7 kl 14.00
Throne-Holst Liv 1932 230720 Hole krk 31.7 kl 14.00 med familie og påmeldte
Dalen Ove Agnar 1945 220720 Ringerike krem 30.7 kl 12.00 med familien og de nærmeste
Sivertsen Oddbjørg Alvilde 1936 240720 Hval krk 31.7 kl 12.00
Tellefsen Gudrun 1923 250720 Ringerike krem 31.7 kl 10.00 med familie og initerte venner
Gulbrandsen Hans Erik 1950 230720 Ringerike krem 31.7 kl 12.00
Molde Jostein 1960 230720 Hole krk 7.8 kl 14.00
Rusten Svein 1932 270720 Hønefoss krk 6.8 kl 12.00 for inviterte gjester