Annonserte dødsfall i juni 2020

Oversikt over dødsfall annonsert i juni 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt eller at begravelsen ikke er offentlig på grunn av korona-pandemien.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Moen Sverre 1940 200520 Jevnaker krk 4.6 kl 11.00 med de nærmeste og inviterte
Grønvold Bjørn 1959 260520 Ringerike krem 5.6 kl 14.00
Innbryn Arne 1935 280520 Hole krk 5.6 kl 10.00 med de nærmeste
Hansen Kjell Børre 1957 310520 Ringerike krem 11.6 kl 12.00 med de nærmeste
Taknes Astrid 1941 040620 Norderhov krk 12.6 kl 12.00 med de nærmeste
Larsen Inger Else 1946 290520 -
Langerud Boye 1926 030620 -
Kristiansen Randi 1923 110620 Ringerike krem 18.6 kl 14.00
Skogen Aslaug 1931 130620 Lunder krk 19.6 kl 12.00 med de nærmeste
Gamkinn Ragnhild 1919 130620 -
Løvås Ruth 1960 120620 Randsfjord krk 19.6 kl 11.00 med inviterte venner og familie
Bentzen Liv 1936 130620 Ringerike krem 19.6 kl 12.00 med de nærmeste
Watningen Ragnhild 1925 120620 Hval krk 23.6 kl 12.00 med de nærmeste
Ottemo Liv 1931 110620 Voksen kap 23.6 kl 14.00
Kristiansen Harry 1924 120620 Ringerike krem 23.6 kl 14.00
Sollie Kjell 1931 080620 -
Fagerland Bjørn 1939 160620 Ringerike krem 25.6 kl 14.00
Ottemo Liv 1931 110620 Voksen kap 23.6 kl 14.00
Søreide Arnold Martin 1934 180620 Rælingen krk 30.6 kl 10.00
Hafnor Tove 1944 1180620 Holmen krk 26.6 kl 10.00
Jensen Leif 1943 180620 Haug krk 26.6 kl 12.00 med de nærmeste
Haugerud Bjørn 1944 160620 Urnenedsettelse 11.8 kl 12.00 Haslum kirkegård
Hermansen Evy 1953 190620 Froland krk 30.6 kl 12.30
Jørgensen Gro 1942 240620 Ringerike krem 3.7 kl 14.00
Hurum Ole (Ola) 1924 220620 Sørum krk 3.7 kl 13.00 med de nærmeste
Solberg Arild Herbjørn 1952 190620 Kragerø kap 1.7 kl 13.00
Kristiansen Vidar 1960 270620 Norderhov krk 3.7 kl 12.00
Haugli Lars Christian 1974 150620 Hole krk 3.7 kl 14.00 med de nærmeste