Annonserte dødsfall i januar 2020

Oversikt over dødsfall annonsert i januar 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/ Alder Dødsdato Begravelse
Walbækken Odd Einar 1937 241219 Hval krk 9.1 kl 12.00
Hammer Bastian Adrian 1955 271219 Ringerike krem 9.1 kl 14.00
Myrvold Magne 1929 281219 Jevnaker krk 14.1 kl 11.00
Borgen Villy - 030120 Randsfjord krk 9.1 kl 11.00
Borgen Berit - 060120 Randsfjord krk 9.1 kl 11.00
Esperum Solveig Helene Beck 1946 030120 Randsfjord krk 10.1 kl 11.00
Ridderhus Knut Luxengaard 1961 030120 Vestre gravlund 10.1 kl 14.00
Neslund Britt Eugenie 1945 221219 Bragernes krk 10.1 kl 10.00
Hansen Jorun Ellinor 1933 231219 Tyristrand krk 10.1 kl 12.00
Devold Sigrid 1932 020120 Haug krk 10.1 kl 12.00
Fusdahl Einar Faljord 2019 301219 -
Berg Randi 1929 261219 -
Syversen Johnny 1934 281219 -
Jøssund Steinar 1939 060120 Ringerike krem 17.1 kl 12.00
Lorentsen Lyder 1926 060120 Randsfjord krk 17.1 kl 11.00
Fjeld Aase Ranveig 1927 080120 Ringerike krem 21.1 kl 12.00
Westby Arne Helge 1920 020120 -
Johnsrud Rolf Tore 1934 080120 Ringerike krem 17.1 kl 14.00
Tjernsli Solveig Agnete 1936 070120 -
Broch Øystein 1932 110120 -
Moen Evelyn 1939 090120 Norderhov krk 21.1 kl 12.00
Baksvær Jenny Marianne 1932 120120 Ringerike krem 21.1 kl 10.00
Ottosen Åge 1938 130120 Ringerike krem 21.1 kl 14.00
Gulbrandsen Bjørn 1940 130120 Norderhov krk 21.1 kl 10.00
Aasen Turid Lillian Løken 1946 140120 Haug krk 24.1 kl 12.00
Arnø Dan 1928 150120 Jevnaker krk 28.1 kl 11.00
Wittgren Olaug Helene 1944 150120 Undersbo kap 28.1 kl 14.00
Strøm-Rasmussen Eva 1930 170120 Os kap 30.1 kl 11.00
Thingelstad Olaug Solveig Johanne 1936 160120 Hole krk 24.1 kl 12.00
Fretheim Jon 72 år 180120 Gjøvik krk 28.1 kl 10.30
Rolid Kåre - 180120 Veme krk 28.1 kl 12.00
Steen Mikal 1936 210120 Randsfjord krk 31.1 kl 11.00
Borch Anja Karina 1969 190120 Ringerike krem 31.1 kl 14.00
Gandrud Rolf 1931 220120 Ringerike krem 30.1 kl 12.00
Nordengen Karin 1937 230120 Tyristrand krk 30.1 kl 12.00
Helland Harald Kristian 1944 210120 Eidanger krk 30.1 kl 10.30
Svang Gunvor 1924 240120 Ask kap 4.2 kl 12.00
Klinkenberg Egil 1933 230120 Jevnaker krk 30.1 kl 11.00
Olsen Christian Borg 1977 220120 -
Midtbø Morten 1974 230120 Ringerike krem 31.1 kl 11.00
Lien Maja 1936 280120 Lunder krk 6.2 kl 12.00
Kristensen Oddvar 1926 280120 Ringerike krem 6.2 kl 12.00
Sørum May Grethe 1937 260120 Vestre Gravlund 7.2 kl 14.30
Heieren Anna Marie 1934 280120 Norderhov krk 7.2 kl 12.00