Annonserte dødsfall i august 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i august 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Christophersen Ingeborg Åse 1937 270719 Vestre Gravlund 6.8 kl 10.00
Karlsrud Reidun 1942 280719 Jevnaker krk 8.8 kl 10.30
Olsen Marit 1923 300719 Ringerike krem 8.8 kl 12.00
Haakenrud Edvardt 1943 290719 Norderhov krk 9.8 kl 12.00
Hansen Jorunn Formodalen 1944 010819 Randsfjord krk 8.8 kl 13.00
Jensen Berglyot Tragethon 1917 050819 Hole krk 13.8 kl 14.00
Sæther Marit 1931 040819 Veme krk 13.8 kl 12.00
Eriksen Leif 1942 020819 Ringerike krem 9.8 kl 12.00
Solbakken Marie Lovise 1924 290719 Ringerike krem 13.8 kl 12.00
Olsen Erling 1928 310719 -
Simensrud Bjørg 1938 090819 Heggen krk 16.8 kl 12.30
Fjeldstad Torbjørn 1936 100819 Svarstad krk 20.8 kl 14.00
Jensen Theresie 1933 120819 St.Teresia kat krk 23.8 kl 11.30
Fugleberg Odd 1928 090819 Hval krk 22.8 kl 12.00
Opperud Kristian G. 1928 110819 Viker krk 23.8 kl 12.00
Olsen Odd 1946 050819 -
Rolid Bjarne 1939 130819 Snarum krk 21.8 kl 12.30
Espe Gudrun 1928 150819 Ringerike krem 22.8 kl 12.00
Mikkelsen Ingar 1933 150819 Ringerike krem 27.8 kl 12.00
Engen Klara Annie 1925 170819 Tyristrand krk 23.8 kl 12.00
Schinnes Peder Lunde 1928 190819 Ringerike krem 27.8 kl 14.00
Kvam Petra Elise Randi 1944 160819 -
Hansen Bjørn Magne 1949 200819 Haug krk 29.8 kl 14.00
Monsen Andreas 1949 140819 Heggen krk 29.8 kl 12.30
Weggersen Kirsten Solveig 1940 190819 Ringerike krem 30.8 kl 14.00
Strand Bjørn 1935 150819 -
Bjaaland Ragnar 1929 210819 Ringerike krem 30.8 kl 12.00
Sundøen Kari Elisabeth 1927 190819 -
Eriksen Olaug Alvhilde 1928 250819 Hole krk 3.9 kl 14.00
Wendelborg Gerd Aslaug 1934 260819 Heggen krk 6.9 kl 12.30
Haglund Ruth Louise 1920 260819 Hole krk 3.9 kl 10.00
Bråthen Reidar 1926 250819 Ringerike krem 6.9 kl 12.00
Hensrud Kari 1929 250819 Jevnaker krk 6.9 kl 10.30
Lilleeng Bjørn 1936 270819 Haug krk 5.9 kl 12.00
Søhol Nils 1932 210819 -
Blakkisrud Ivar 1950 290819 Veme krk 6.9 kl 12.00