Annonserte dødsfall i juni 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i juni 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Jordet Morten Kristoffer 1958 300519 Hval krk 7.6 kl 12.00
Helgestuen Helge 1932 030619 Hønefoss krk 7.6 kl 14.00
Heia Sigrid Olava 1911 020619 Veme krk 11.6 kl 12.00
Egede-Nissen Randi 1956 290519 Ringerike krem 13.6 kl 14.00
Østvold Gerd 1924 030619 Ringerike krem 13.6 kl 12.00
Fremgaard Syver 1930 030619 Haug krk 13.6 kl 12.00
Brynestad Tore Sigmund 1933 050619 Hole krk 18.6 kl 14.00
Hagen Jan Ingar 1937 050619 Ringerike krem 14.6 kl 12.00
Carlsen Ruth 1921 020619 Haug krk 14.6 kl 12.00
Fjellstad Harald 1929 020619 -
Skotland Laila 1940 070619 Ås krk 20.6 kl 13.00
Westli Tor 1959 110619 Nes krk 20.6 kl 12.00
Lerberg Olav 1944 100619 -
Briskodden Anna Nicoline 1926 090619 Nes krk 21.6 kl 12.00
Øilund Hilda Olsen 1924 310519 -
Risjord Jon Byrge 1930 120619 Haug krk 21.6 kl 14.00
Sjøberg Geir 1967 150619 Ringerike krem 25.6 kl 12.00
Danielsen Anne-Lise 1941 140619 Hovin krk 26.6 kl 10.30
Engum Maria "Malle" 1937 090619 -
Haugen Randi Synnøve 1933 160619 Lunder krk 25.6 kl 12.00
Kaumer Sara-Marii Wergeland 1933 140619 Norderhov krk 25.6 kl 14.00
Tandberg Gunnar 1923 200619 Ringerike krem 27.6 kl 12.00
Moen Hans Erik 1973 180619 Østsinni krk 28.6 kl 14.00
Haugen Randi Synnøve 1933 160619 Lunder krk 25.6 kl 12.00
Skaar Saave 1930 240619 Hole krk 2.7 kl 12.00
Melhus Gerd Evelyn 1922 180619 -
Hagen Eva Marie Wilson 1937 230619 Ringerike krem 2.7 kl 12.00
Andersen Dagny 1938 250619 Ringerike krem 4.7 kl 12.00
Elton Lars Martin 1934 240619 Jevnaker krk 2.7 kl 11.00
Rørvik Elly Petronella Maria Theresia 1938 200619 St Theresia krk 5.7 kl 12.00
Jordbru Finn 1922 240619 Hønefoss krk 2.7 kl 10.00