Annonserte dødsfall i mai 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i mai 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Torstensrud Fredrik Tangen 1988 140419 -
Thoenbakken Dagny S 1929 270419 Hval krk 9.5 kl 12.00
Torkildsen Henning Magne 1938 020519 Tyristrand krk 10.5 kl 12.00
Nystrand Erik 1944 010519 Hval krk 14.5 kl 12.00
Fiane Erik Strøm 1943 030519 Hønefoss krk 10.5 kl 14.00
Martinsen Turi 1962 040519 Ringerike krem 14.5 kl 12.00
Esperum Marit Hoelsveen 1960 020519 Jevnaker krk 10.5 kl 11.00
Tinnbo Tov 1932 200419 -
Albrigtsen Stine Merete 1965 030519 Lunder krk 14.5 kl 12.00
Gulbrandsen Erik Gudbrand 1937 010519 Haug krk 14.5 kl 12.00
Tuftin Eva Ragnhild 1928 050519 Veme krk 16.5 kl 12.00
Dammen Astrid 1927 040519 -
Hagen John 1938 110519 Ringerike krem 24.5 kl 12.00
Hoddevik Karstein Johan 1950 090519 Hole krk 21.5 kl 12.00
Rolid Knut 1967 110519 Ringerike krem 21.5 kl 12.00
Hovlund Astrid Margrethe 1923 070519 -
Felberg Karin Tora 1917 120519 Haug krk 21.5 kl 12.00
Bryngelsgård Borghild Marie 1920 110519 Nes krk 24.5 kl 12.00
Håkonsen Harry 1946 130519 Jevnaker krk 23.5 kl 11.00
Wilhelmsen Åse Elisabeth 1940 110519 Råholt krk 22.5 kl 13.00
Johnsrud Jorun Marie 1948 020519 -
Gruer Vidar 1944 080519 Randsfjord krk 24.5 kl 11.00
Pedersen Odd-Marthin 1952 140519 Ask kap 31.5 kl 10.00
Johansen Jan Kristian 1924 130519 Lommedalen krk 27.5 kl 14.00
Odden Kjell 1940 170519 Ringerike krem 24.5 kl 14.00
Gulbrandsen Jan Erik 1950 150519 Ringerike krem 23.5 kl 12.00
Granli Anny Marie 1931 110519 Oppstad krk 29.5 kl 11.00
Elvestad Kirsten 1933 080519 -
Skjennum Holger Tore 1948 200519 Jevnaker krk 28.5 kl 11.00
Heby Reidunn 1942 210519 Ringerike krem 28.5 kl 10.00
Thorsrud Thora 1924 160519 Ringerike krem 28.5 kl 14.00
Håkonsen Mona Irene 1956 160519 Ringerike krem 31.5 kl 12.00
Gustavsen Svein E. 1943 200519 -
Haugstuen Karen Lise 1932 220519 Ringerike krem 31.5 kl 14.00
Trinterud Kåre Jonny 1945 220519 Tyristrand krk 4.6 kl 12.00
Gjerdingen Kjell Martin 1965 240519 Hole krk 4.6 kl 14.00
Pettersen Borghild 1926 180519 -
Kværum Arne 1921 240519 Ringerike krem 4.6 kl 12.00
Grefsrud Kevin Løvbrøtte 2000 210519 Nes krk 31.5 kl 13.00
Skjerve Helgine Næss 1922 130519 -