Annonserte dødsfall i februar 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i februar 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Håkonsen Stian 1988 270119 Veme krk 7.2 kl 12.00
Fredrikstad Arne 1951 220119 -
Bjørkholt Grete 1963 280119 -
Thorsrud Gerd H. 1949 310119 Ringerike krem 8.2 kl 14.00
Rasmussen Hans 1923 240119 -
Dahl Hans Normann 1937 290119 -
Alm Lise 1986 020219 Norderhov krk 14.2 kl 14.00
Bjerknes Bjørn Anders 1950 300119 -
Kristoffersen Yngve Ingar 1951 030219 Nedre Eiker krk 13.2 kl 14.00
Berg Hans Narve 1955 060219 Ringerike krem 14.2 kl 12.00
Hartz Leif Arne 1936 050219 Lunder krk 15.2 kl 12.00
Onsager Olaug 1926 020219 Jevnaker krk 15.2 kl 11.00
Sundvoll Kåre 1928 070219 Lunner krk 14.2 kl 13.00
Nicolaysen Anne Lise 1944 060219 Ringerike krem 15.2 kl 12.00
Engebretsen Hjøris Irene 1925 100219 Ringerike krem 15.2 kl 14.00
Pettersen Dagny Elisabeth 78 år 070219 Reinli kap 15.2 kl 14.00
Korneliussen Rigmor 1949 050219 Ringerike krem 19.2 kl 12.00
Suhr Geirmund 1938 060219 -
Andreassen Magne Arthur 1930 100219 Norderhov krk 19.2 kl 12.00
Opperud Aase 1940 100219 Tyristrand krk 22.2 kl 12.00
Hæhre Mary Olaug 1920 140219 Ringerike krem 22.2 kl 12.00
Bakken Thorbjørn 1938 170219 Ringerike krem 26.2 kl 14.00
Havik Per Erik 1946 150219 Ringerike krem 22.2 kl 10.00
Finnerud Rakel 1932 160219 Haug krk 26.2 kl 12.00
Kristiansen Ann Mary 1951 180219 Haug krk 28.2 kl 12.00
Ødegård Truls 1950 150219 Ringerike krem1.3 kl 14.00
Bråten Jens 1926 140219 -
Breili Olav 1925 190219 -
Johansen Torill 1953 160219 Jevnaker krk 28.2 kl 11.00
Lien Harald 1950 200219 Ringerike krem 28.2 kl 12.00
Opperud Eivind André 1971 180219 Ringerike krem 1.3 kl 12.00
Hafnor Ole Anton 1933 220219 Hole krk 5.3 kl 12.00
Moe Ole 1943 210219 -
Løken Aase Karin 1938 200219 Ringerike krem 5.3 kl 12.00
Granum Thorvald Petter Bye 1943 230219 Hole krk 5.3 kl 14.00
Krogstad Anne-Grete "Putte" 1935 230219 Ringerike krem 5.3 kl 14.00
Nordlien Gerd 1922 240219 Ringerike krem 1.3 kl 10.00
Hovde Astri M. 1929 220219 Jevnaker krk 7.3 kl 11.00