Annonserte dødsfall i januar 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i januar 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Ringen Aasta 1924 221218 -
Guldahl Finn 1931 281218 Jevnaker krk 11.1 kl 11.00
Breili Erik 1934 261218 -
Johansen Jan Erik 1950 281218 Jevnaker krk 8.1 kl 11.00
Tollefsen Kjell Robert 1932 010119 Ringerike krem 11.1 kl 10.00
Dalen Johannes 1924 301218 Lunder krk 11.1 kl 12.00
Frøshaug Astri Helene 1944 010119 Jevnaker krk 15.1 kl 11.00
Bakken Jan Egil 1950 301218 Jevnaker krk 11.1 kl 14.00
Flatby Gerd Harto 1937 291218 -
Solvang Berit 1954 281218 Tyristrand krk 15.1 kl 12.00
Albrigtsen Bjørg 1927 030119 Svelvik krk 16.1 kl 10.30
Gilbu Yvonne Christina 1999 070119 Jevnaker krk 17.1 kl 13.30
Sætre Wencke 1943 070119 Ringerike krem 18.1 kl 14.00
Nergård Gudrun 1923 060119 Norderhov krk 17.1 kl 12.00
Sørensen Lillian Wenche 1943 311218 -
Skavhaug Jo Tore 46 år 251218 Haug krk 17.1 kl 12.00
Nicolaysen Trine Louise 1934 040119 Vestre gravlund 18.1 kl 14.30
Isdahl Georg 1943 110119 Hønefoss krk 25.1 kl 12.00
Håvi Margit 1928 120119 Hole krk 18.1 kl 12.00
Skyberg Per 1926 110119 Haug krk 22.1 kl 12.00
Haugen Per Dombu 1944 120119 Jevnaker krk 22.1 kl 11.00
Viko Berit Kristi 1936 120119 Ringerike krem 22.1 kl 12.00
Lien Arne Otto 1946 150119 Ringerike krem 24.1 kl 12.00
Søhol Randi 1934 150119 Hole krk 25.1 kl 12.00
Hvitmyhr Harry 1936 150119 Hval krk 25.1 kl 12.00
Persson Eva 1930 170119 Jevnaker krk 29.1 kl 11.00
Pehrsson Arne 1921 170119 Jevnaker krk 25.1 kl 11.00
Bråge Aase 1928 170119 Ringerike krem 29.1 kl 12.00
Nygård Borgny Roseth 1931 200119 -
Delp Hanne Marie 1963 210119 Asker krk 31.1 kl 14.00
Lie Helle 1971 190119 Ringerike krem 1.2 kl 14.00
Eilertsen Leif O. 1929 210119 Ringerike krem 31.1 kl 14.00
Engen Aslaug 1928 130119 -
Velsand Anne 1923 200119 Jevnaker krk 31.1 kl 11.00
Rundhaug Anders 1928 190119 Ringerike krem 1.2 kl 12.00
Langerud Lars Fredrik 1960 220119 Hole krk 1.2 kl 12.00
Trondsen Trond Inge 1952 190119 -
Nørgaard Kjeld 1929 240119 Hole krk 1.2 kl 10.00
Odda Olaf 1927 250119 Ringerike krem 1.2 kl 10.00
Seem Martin 1923 260119 -
Hansen Arne Willy 1928 250119 Ringerike krem 5.2 kl 14.00
Skøien Gerd Elisabeth 1941 270119 Haug krk 1.2 kl 12.00
Halldal Bjørn Funder 1985 150119 -