Annonserte dødsfall i april 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i april 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Alder/Fødselsår Dødsdato Begravelse
Strande Inger 1931 200318 Randsfjord krk 5.4 kl 12.00
Ryghseter Olga 1928 260318 -
Holmen Ella 1938 280318 Tyristrand krk 10.4 kl 12.00
Austveg Jorun Edith Baskerud 1938 300318 Skårer krk 12.4 kl 12.00
Sørvang Jan 1937 020418 Jevnaker krk 6.4 kl 10.30
Staff Bjørn 1957 300318 Norderhov krk 10.4 kl 12.00
Pjåka Olaug 1934 020418 Norderhov krk 12.4 kl 12.00
Fuglesang Liv Omvik Olsson 1953 070418 Hønefoss krk 13.4 kl 12.00
Johansen Margit 1923 060418 Flå krk 13.4 kl 10.30
Bjørndal Inger 1921 080418 Ringerike krem 17.4 kl 12.00
Brenden Laila 1961 250318 -
Sørum Gudbrand 1931 060418 Sørum krk 17.4 kl 14.00
Sørlie Haldor Ivar 1931 050418 Hole krk 17.4 kl 12.00
Lervik Rolf Erik 1958 090418 Ringerike krem 27.4 kl 14.00
Berntsen Bjørg Hansine 1934 100418 Ringerike krem 20.4 kl 12.00
Johnsrud Sofie 2001 080418 Norderhov krk 20.4 kl 12.00
Iversen Agnes Kristine 1921 060418 Nes krk 19.4 kl 12.00
Braseth Brita Mimmi 1930 110418 -
Halvorsen Signe 1926 130418 Hval krk 24.4 kl 12.00
Eriksen Bjørn 1933 120418 Ringerike krem 20.4 kl 14.00
Jansen Egil 1952 150418 Norderhov krk 26.4 kl 14.00
Hansen Knud 1929 150418 Ringerike krem 20.4 kl 10.00
Østrem Liv 1951 130418 Randsfjord krk 24.4 kl 12.00
Midtbø Gunnar 1945 140418 Hole krk 24.4 kl 12.00
Hovde Gretel Gisela 1932 160418 Haug krk 24.4 kl 12.00
Gulbrandsen Gunolf Henry 1918 160418 Tyristrand krk 26.4 kl 12.00
Fjellanger Svein O. 1935 180418 Norderhov krk 27.4 kl 12.00
Kristoffersen Morten Inge 1968 100418 -
Tangen Aud 1925 200418 Tyristrand krk 27.4 kl 12.00
Aronsen Frank 1932 230418 Drammen krem 4.5 kl 13.00
Hurum Finn 1923 240418 Ringerike krem 4.5 kl 14.00
Strømmen Oddgeir 1944 240418 Ringerike krem 3.5 kl 14.00
Thorsland Hilde Odenmarck 1952 230418 Ringerike krem 4.5 kl 10.00
Skjellerud Per-Olav 1987 190418 Randsfjord krk 3.5 kl 12.00
Bruun Oda Strande 1996 220418 Randsfjord krk 4.5 kl 14.00