Annonserte dødsfall i februar 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i januar 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Wavold Åshild Kristina Dahle 1940 270118 Ringerike krem 8.2 kl 12.00
Sandum Grethe A. 1938 310118 Ringerike krem 9.2 kl 12.00
Berggaard Johan 1925 300118 Ringerike krem 6.2 kl 10.00
Lundgård-Soug Geir 1955 300118 Røros kap 13.2 kl 13.30
Sundøen Marie 1923 290118 Hole krk 9.2 kl 12.00
Vestland Arne 1942 250118 -
Dugstad Olav 1922 310118 Hasle krk 12.2 kl 12.00
Abrahamsen Eva 1953 030218 Norderhov krk 13.2 kl 12.00
Andreassen Sverre 1930 020218 -
Breien Helge Thams 1944 310118 Norderhov krk 9.2 kl 14.00
Parthaugen Magne 1932 040218 Veme krk 13.2 kl 14.00
Tutanrud Bjørg 1929 010218 Rollag krk 13.2 kl 13.00
Solli Knut 1940 280118 -
Vatningen Solveig 1930 060218 Ringerike krem 13.2 kl 12.00
Langvandsbråten Arnt 1962 050218 Lunder krk 15.2 kl 12.00
Schrøder Knut Albert 1945 090218 Hole krk 20.2 kl 12.00
Ringstad Grethe 1951 100218 -
Dahl Kari Berit "Bitten" 1930 110218 -
Kihle Inger Marit 1946 040218 -
Hartveit Torill 1953 080218 Laget krk 16.2 kl 12.30
Aamodt Lise 1919 060218 Lunder krk 16.2 kl 12.00
Hadzisabic Mirsad 1959 070218 Ask gravlund 12.2 kl 12.00
Gunnerød Kjell 1949 060218 Randsfjord krk 13.2 kl 12.00
Kristiansen Jan Ø 1938 290118 -
Larsen Hilde Marie 1963 060218 Ringerike krem 16.2 kl 12.00
Dal-Pedersen Kari-Anne 1950 130218 Lunner krk 21.2 kl 13.00
Iversen Åge 1935 120218 Dal krk 22.2 kl 14.00
Nerby Margit 1931 110218 Haug krk 23.2 kl 12.00
Haugstuen Johannes 1929 100218 -
Madsen Ivar 1952 080218 Tyristrand krk 22.2 kl 12.00
Torblå Torbjørn Henrik 61 år 140218 Oddernes kap 23.2 kl 14.30
Bekkevold Mary 1920 140218 Jevnaker krk 23.2 kl 12.00
Smedshammer Reidar 1929 160218 Ringerike krem 23.2 kl 12.00
Høglund Simen Johan 1939 150218 Haug krk 27.2 kl 12.00
Skøien Eva 1930 200218 Haug krk 1.3 kl 12.00
Johansen Terje 1957 190218 Hole krk 2.3 kl 12.00
Andreassen Liv 1950 190218 Ringerike krem 27.2 kl 14.00
Scarborough Edgar 1946 180218 Ringerike krem 2.3 kl 12.00
Nilsen Reidun 1922 220218 Ringerike krem 2.3 kl 10.00
Molvik Maria 1920 230218 Adventskirken 1.3 kl 12.00
Sørnskog Erik Magne 1938 220218 Ringerike krem 2.3 kl 14.00
Lillevik Aasta 1919 230218 Haug krk 6.3 kl 12.00
Dæhli Gerd 1935 240218 Hole krk 13.3 kl 12.00
Jordet Randi 1937 260218 Hval krk 2.3 kl 12.00
Martinsen Ivar 1942 190218 -