Annonserte dødsfall i januar 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i januar 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse/Bisettelse
Gauksrud Borghild 1917 271217 Randsfjord krk 5.1 kl 12.00
Brørby Ingeborg 1927 251217 Randsfjord krk 9.1 kl 12.00
Nordanger Solveig 1926 010118 Ringerike krem 11.1 kl 14.00
Grov Kari Reisæter 1938 271217 Norderhov krk 12.1 kl 12.00
Andresen David Aas 2004 010118 Haug krk 9.1 kl 14.00
Fosnes-Iversen Ivar Magne 1927 261217 -
Knutsen Nanna Erna "Gull" 1941 010118 Haug krk 16.1 kl 12.00
Gruer Jan Erik 1948 050118 Ringerike krem 18.1 kl 12.00
Gilhuus Gudbrand 1949 050118 Ringerike krem 12.1 kl 10.00
Ødegaard Aase 1929 070118 Jevnaker krk 12.1 kl 12.00
Ulven Gunvor Beate 1920 080118 Veme krk 16.1 kl 12.00
Rusten Arne 1926 100118 Hole krk 19.1 kl 12.00
Jenshagen Alf Willy 1934 050118 Ringerike krem 18.1 kl 14.00
Sørvang Else Marie 1941 090118 Moen krk 19.1 kl 13.00
Solbakken Julie Kristine "Tutta" 1930 291217 -
Høe Per 1934 110118 Lunder krk 18.1 kl 14.00
Halstensen Morten Fritjof 1958 090118 Hole krk 23.1 kl 12.00
Øvrevik Janet Lily (Nettie) 95 år 120118 Hole krk 19.1 kl 14.00
Sandvold Helge Johnny 1940 030118 -
Mjølid Aslaug Oline 1937 090118 Ringerike krem 23.2 kl 12.00
Fosnes-Iversen Sigrun 1932 150118 Åmot krk 24.1 kl 12.00
Kristoffersen Rolf 1959 170118 Ringerike krem 26.1 kl 12.00
Godtfredsen Bjarne Erland 1930 090118 -
Putten Ole Reinhart 1920 160118 -
Torgersen Odd 1944 180118 Ringerike krem 30.1 kl 14.00
Moen John Henry 1927 150118 Ringerike krem 30.1 kl 12.00
Karlsen Anne Lisbeth 1960 190118 Haug krk 26.1 kl 12.00
Larsen Gunvor Marie "Tussa" 1926 200118 Ringerike krem 1.2 kl 12.00
Blekkerud Gunvor 1930 210118 -
Bjørkholt Knut Asbjørn 1940 120118 -
Andreassen Sverre 95 år 210118 Ringerike krem 30.1 kl 10.00
Wibe Edel Marie 1955 220118 -
Johnsen Anne Karin 1926 210118 Ringerike krem 1.2 kl 14.00
Kind Elna "Vesla" 1934 150118 -
Løchsen Ellen Hedvig 1920 230118 Randsfjord krk 30.1 kl 12.00
Brenna Sverre 1919 150118 -
Chlipala Andrzej Marian 1978 230118 St. Theresia krk 1.2 kl 13.00
Bendiksen Jenny O. 1926 280118 Ringerike krem 6.2 kl 12.00