tirsdag, 30 november 2021 11:15

Ringerike: 149 nye Covid 19 i uke 45-46

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Det er rapportert om 79 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 46, og 70 nysmittede i uke 47, i alt 149 nysmittede i uke 45-46.

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1588.

Mer om de smittede

De nysmittede i uke 47 følger samme epidemiologiske bilde som de øvrige ukene: de smittede er spredt i alle aldersgrupper, med spredning fra 0 til 94 år. Det er registret smitte i flere lokalsamfunn.
Det er i løpet av uke 47 fortsatt avdekket smitte blant brukere og ansatte i helse- og omsorgssektoren. Flere sykehjem og bo-omsorgsinstitusjoner er berørt. I uke 47 er 13 % av de smittede over 70 år, og smittetrykket er for uke 46-47 194/100.000.
Blant barn og unge under 20 år er det avdekket 18 nysmittede, derav er de 13 (72 %) i aldersgruppen 6-13 år (barneskolen). Blant barn og unge under 20 år er smittetrykket i uke 45-46 på 281/100.000.

Sammendrag

Smittebelastningen ved inngangen til uke 48 uttrykt som 2 ukers insidens er 489/100.000. De 70 nysmittede i uke 47 er spredt i alle aldersgrupper.
Smitten er avdekket i flere helse- og omsorgsinstitusjoner, samt på flere skoler. Det er avdekket smitte i flere lokalmiljø i kommunen.
Samlet gir det et bilde som gir grunnlag for å mistenke mer utbredt smitte enn det som avdekkes. Situasjonen vurderes som ustabil
TISK er nedjustesrt og vi har ikke samme grad av overblikk over smittespredningen som tidligere under pandemien.

Smittesituasjonene svarer til scenario 2: Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
Det er ikke avdekket fortsatt stigende smittetall, og de siste to ukene har vist fallende tall. Det er derfor grunn til å fastholde nåværende tiltaksnivå.

De neste ukene vil vise om dette tiltaksnivået er tilstrekkelig til å bremse smittespredningen og til å bevare bærekraften i helse-omsorgstjenesten.

 

Sist redigert onsdag, 01 desember 2021 07:52
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent